Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne

Studiet styrker lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet - elever med manglende lese- og skriveerfaring. Dette studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre obligatoriske samlinger per semester. Hver samling går over to dager. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier og arbeid med obligatoriske arbeidskrav og nettaktiviteter. Studiet benytter høgskolens digitale læringsplattform Canvas. 

 

Praktisk informasjon

Det vil være inntil tre samlinger per semester. Samlingene vil være mandager og tirsdager. 

Datoer for samlingene vil være klare innen 1.juni.

 

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Les mer om søknad og opptak

 

Stipendordninger

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter den nye integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. 

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet. Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder. 

Her finner du mer informasjon om ordningene

Lærere som gir opplæring etter opplæringsloven til voksne i grunnskole eller videregående skole kan også søke Utdanningsdirektoratets ordninger.

Søknadsfrist for lærere som skal ta videreutdanning høst 2022/2023 er 1. mars 2022 for alle stipendordningene. 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for elever /deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 stp. norsk. Fullført studium vil kunne dekke de nye kompetansekravene for undervisning i norsk som andrespråk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no