Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk

Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer. Du får styrket det faglige grunnlaget for å drive norskundervisning for voksne innvandrere, og du får prøvd ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

  • Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv
  • Didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for voksne

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det to obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021/2022

Undervisningsdager: onsdager og torsdager

Høst 2021

22.-23.september - Digital samling

10.-11.november - studiested Hamar

Vår 2022

2.-3.februar - digital samling

23.-24.mars - digital samling

4.-5.mai - digital samling

Med forbehold om endringer

Stipendordninger

Lærere som underviser voksne innvandrere i norsk etter den nye integreringsloven skal nå ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet. Lærere søker stipend eller vikarordning i samarbeid med sin leder.

I stipendordningen kan du få 120 000 kr for å ta 30 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.
I vikarordningen skal du frigjøres fra deler av dine ordinære arbeidsoppgaver, slik at du får tid til å studere uten at du går ned i lønn. Vikartilskuddet er på kr 211 000.
Mer informasjon her!

Lærere som gir opplæring etter opplæringsloven til voksne i grunnskole og videregående skole kan også søke Utdanningsdirektoratets ordninger.

Mer informasjon om dette finner du her!

Søknadsfrist for lærere som skal ta videreutdanning høst 2021/vår 2022 er 1. mars 2021 for alle stipendordningene. For spørsmål om stipendene, ta kontakt direkte med Kompetanse Norge eller Utdanningsdirektoratet.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, med minimum 30 studiepoeng i norsk.  Søkeren må i tillegg dokumentere tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Søkere som ikke dekker opptakskravet kan realkompetansevurderes for opptak. Det må i de tilfeller dokumenteres minst 120 studiepoeng fra høyere utdanning og minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra arbeid innen norskopplæring, opplæring eller utdanning. Det må også dokumenteres minimum 30 studiepoeng i norsk og tilsetting med undervisning etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid som lærer for voksne minoritetsspråklige som undervises etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere eller for grunnskoleopplæring for voksne. Det er også relevant for annen undervisning i norsk som andrespråk, for eksempel i videregående skole. Forutsatt at det kommer tilbud om et påbygningsstudium i norsk som andrespråk for lærere, vil studiet danne grunnlag for opptak på dette. 

Fullført studium vil dekke de nye kompetansekravene for undervisning i norsk som andrespråk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: