Norsk filmhistorie

Dette studiet passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i særdeleshet. Utdanningen kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
6 mnd
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Norsk filmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester. Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og norsk film i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et av valgemnene i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Studiet gir deg en mulighet til å fordype deg i norsk filmhistorie. Innfallsvinklene til studiet vil være flere. Utviklingen av norsk film belyses med utgangspunkt i filmenes estetikk slik denne kommer til uttrykk gjennom sentrale norske filmskapere og deres verk, men også i forhold til den generelle samfunnsutviklingen i Norge i det 20.århundret. Dette gir studiet både en estetisk og samfunnsmessig forankring.

Gjennom studiet vil du få:

  • God oversikt over den historiske utviklingen innen norsk filmproduksjon
  • Kjennskap til de viktigste filmene og aktørene i norsk filmhistorie
  • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i norsk filmproduksjon i lys av (medie)politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Praktisk informasjon

  • Studiet starter med en introduksjonssamling i begynnelsen av semesteret, og er ellers lagt opp som selvstudium av pensumtekster og filmer.
  • Det er utarbeidet studieark som vil knytte pensum og oppgaver nærmere til den kronologien for norsk filmhistorie som dette kurset opererer med. Faglærer er tilgjengelig for veiledning på nett og telefon.
  • Alle pensumfilmer er tilgjengelige gjennom internettportalen filmarkivet.no. Studentene anbefales også å etablere kollokviegrupper og nettbaserte diskusjonsgrupper.
  • Det skal leveres tre obligatoriske oppgaver i løpet av studiet knyttet til studiets læringsmål, hver på 3-5 sider. Disse må være levert og godkjent før man kan gå opp til eksamen.
  • Studiet avsluttes med en skriftlig hjemme-eksamen over tre uker, med påfølgende muntlig eksamen.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Tore Ulrik Helseth
Professor