Norsk 2 for 8.-13.trinn, kompetanse for kvalitet

Med dette studiet får du innsikt i forholdet mellom språk, samfunn, litteratur og historie. Og hvis du i tillegg ønsker å reflektere over forholdet mellom studiefaget og skolefaget, er dette noe for deg.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet bygger på Norsk 1 for 8.-13.trinn og utdyper deltakernes kunnskaper om språk og litteratur i et samfunnsmessig, historisk, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet utvider deltagernes repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og samfunn og Litteratur og historie.

Praktisk informasjon

Det vil være tre samlinger per semester. Samlingene er lagt torsdager og fredager. 

Samlinger høsten 2022

29.-30.september

3.-4.november

17.-18.november

Samlinger våren 2023

Datoer kommer i løpet av høsten

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 8.-13. trinn og minimum 30 studiepoeng i norsk fra allmenn- eller grunnskolelærerutdanning eller Norsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på 8.-13. trinn.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK), som er Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning innen skole og barnehage. Søknadsprosessen er todelt og går først via Udir og deretter høgskolen

1) Søknadsskjema og oversikt over tilbud gjøres tilgjengelig på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (Udir) 1. februar. Søknadsfrist er 1.mars. 

2) Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist ved HINN i starten av mai.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no