Norsk 2 for 5.-10.trinn, kompetanse for kvalitet

Med dette studiet øker du kompetansen din i norsk og du vil videreutvikle din praksis som norsklærer på ungdomstrinnet.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 5.-10. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 5.-10. trinn, få dypere innsikt i litteraturformidling og lesestimulering, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021/2022

Undervisningsdager: torsdag og fredag

Høst 2021

16.-17.september - digital samling

21.-22.oktober - digital samling

25.-26.november - digital samling

Vår 2022

Datoer kommer

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5.-10. trinn, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen eller minst 30 studiepoeng i norsk som videreutdanning. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av UDIRs ordning med kompetanse for kvalitet. Søknadsprosessen er todelt og går først via UDIR og deretter høgskolen

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet bidrar til økt kompetanse i norskfaget hos lærere på 5. – 10. trinn i grunnskolen. Faget gir fordypet innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med særlig vekt på lesing, skriving, digital kompetanse og muntlighet. Lærerutdanning som inkluderer 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i enten engelsk, musikk eller RLE, kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no