Nature in Crisis - Ethical and Philosophical Problems

Studiet gir deg kunnskap om etiske og filosofiske problemer relatert til et bredt spekter av aktuelle naturkriser. 

Studiested
Nettstudie
Studiet varer
aug. - des.
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om studiet

Studiet gir kunnskap om etiske og filosofiske problemer relatert til et bredt spekter av aktuelle naturkriser: klimakrisen, tap av uberørt natur, utryddelse av arter og problemstillinger knyttet til den pågående pandemien (Covid-19).

Studiet passer godt som en tilleggsutdanning for deg som allerede har noe utdanning og ønsker å forstå mer av de etiske og filosofiske problemene som vi står overfor når det oppstår kriser i naturen. Det dreier seg blant annet om etiske problemer knyttet til verdsetting av naturen og de forpliktelsene og det ansvaret som våre muligheter til å påvirke og endre naturen gir oss.

Praktisk informasjon

Undervisningen vil foregå på engelsk.

Arbeidskrav og eksamen kan besvares på norsk eller engelsk. 

Samlinger

Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig i læringsplattformen Canvas, og undervisningsvideoer og webinarer tilbys etter fastsatt timeplan.

Eksamen

Hjemmeeksamen 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hanne Sofie Stolinski
Studieveileder