Myndiggjørende ledelse

Studiet gir deg en innføring og praktisk trening i ulike forhold som ligger til grunn for myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
aug. - des.
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om studiet

Studiet består av emnet "Myndiggjørende ledelse", og har to fokusområder; myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Myndiggjøring (empowerment) som konsept og praksis er fundamentert i demokratiske verdier, hvor involvering, maktdeling og verdsetting av den enkeltes autonomi og selvbestemmelse står sentralt. Med basis i disse verdiene har myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) vokst fram som en av de nyeste teoriene innen relasjonelt og demokratisk lederskap, og er i vesentlig grad tilpasset de muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens moderne arbeidsliv.

Samtidig medfører endringer i arbeidslivet at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for et robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Myndiggjørende ledelse innebærer en særskilt oppmerksomhet på å støtte og utvikle medarbeideres utøvelse av selvledelse, for at de derigjennom skal styrke sin kapasitet til å jobbe autonomt og ansvarlig innenfor organisatoriske rammer og målsettinger. Selvledelse fremstår dermed som et kjerneelement i myndiggjørende ledelse, både for lederen selv og for medarbeidere.

Studiet er for ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Det er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg en innføring og praktisk trening i ulike forhold som ligger til grunn for myndiggjørende ledelse og selvledelse. Du får kompetanse til å utøve en myndiggjørende ledelse, som støtter medarbeideres evne til å lede seg selv i autonome arbeidsroller og deres praktisering av et ansvarlig medarbeiderskap.

Praktisk informasjon

Studiet planlegges med oppstart høsten 2022 med forbehold av nok antall søkere.

Studiet er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

Du vil få tilgang til videoer, diskusjons-forum og refleksjonsoppgaver gjennom nettbaserte læringsressurser gjennom hele læringsløpet.

Samlingsdatoer for høsten 2022 kommer. 

Tidligere datoer:

10.-12. september 2019
23.-24. oktober 2019

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført bachelor eller tilsvarende høyere utdanning og minst 2 års arbeidserfaring

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp arbeidsattest/tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Vil du være kursdeltager?

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

Hva koster det?

Studieavgift kr. 22.000,- i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder

Bilde av Stein Amundsen
Studieprogramansvarlig