Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering

Jobber du med arbeidsinkludering og ønsker å profesjonalisere veiledningen? Studiet vil utvide din fleksibilitet i møte med arbeidssøkere. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid, Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
1. des. 2021

Om utdanningen

Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering skal styrke og profesjonalisere veiledningen som tilbys i Arbeids- og inkluderingsbedrifter og imøtekomme deres kompetansebehov knyttet til arbeidsinkludering. Studiet er direkte rettet mot din arbeidshverdag som veileder og arbeidsplassen din er en viktig arena. 

Oppmerksomheten rettes spesielt mot sentrale metoder og arbeidsformer innen arbeidsinkludering, og gjennom studiet blir du utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere egen praksis i lys av teoretiske og metodiske perspektiv. Studiet har som mål å utvide ditt handlingsrepertoar og din fleksibilitet i møtet med arbeidssøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.

Studiet er å anse som et tiltak i den pågående nasjonale satsingen på økt arbeidsinkludering, og skal bidra til utvikling, læring, økt bevissthet og ny kunnskap, både for deg som veileder og for virksomheten du arbeider i. Det er utviklet i samarbeid med bransjeforeningen Arbeid og Inkludering.

Samlinger

Studiet har to digitale samlinger: 8.-10.februar og 27.-29.april

Søknadsfrist og opptak

Dette studiet går i vårsemesteret, og har søknadsfrist 1. desember.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet koster 17.850 kroner. Du må også betale semesteravgift. 

Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Lurer du på noe om studier tilknyttet HSV-fakultetet på Lillehammer kan du ta kontakt med studieadministrasjonen på hsv-studieadm-l@inn.no

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Erik Hagaseth Haug
Studieprogramansvarlig