Merverdiavgift for NKK-skolen

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi et deltidsstudiet i merverdiavgift. Studiet skal øke din forståelse for merverdiavgiftsregelverket. 

Studiested
Gardermoen
Studiet varer
3 mnd
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September (7.09.2022)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
17. juni 2022

Om studiet

Studiet består av emnet "Merverdiavgift for NKKskolen", og vil gi deg grunnleggende kompetanse om merverdiavgiftsreglene som er aktuelle for kommunal og fylkeskommunal sektor.

Merverdiavgift for NKK-skolen har blitt oppdatert og videreutviklet for å imøtekomme et kompetansehevingsbehov i arbeidslivet, og er utviklet for de som jobber med merverdiavgift i kommunal og fylkeskommunal sektor. Det er relevant for ledere, medarbeidere og revisorer både i kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak, interkommunale selskaper, interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap. 

Studiet har som mål å gi deg en yrkesmessig og personlig basis for å kunne forstå og praktisere merverdiavgiftsregelverket.

Jobbmuligheter

Du vil få grunnleggende kompetanse knyttet til behandling og rapportering av merverdiavgift på salg og innkjøp av varer og tjenester foretatt av fylkeskommuner, kommuner og selskap eid av disse. Dette omfatter kompetanse om de lover, forskrifter, rettspraksis, skattemyndighetenes uttalelser og praksis mv., som regulerer merverdiavgift.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med to samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen.

Hver samling går over 2 dager. Vi vil i utgangspunktet sette opp samlingene på hotell ved Gardermoen. Med bakgrunn i den pågående Covid-19 pandemien vil det kunne bli endringer i den planlagte samlingsbaserte undervisningen, som innebærer at det gis undervisning digitalt i stedet for fysiske samlinger. 

Samlinger høst 2022:

7. og 8. september 2022

18. og 19. oktober 2022

Eksamen:

29. november 2022

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette emnet vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulig å kontinuere eller ta eksamen senere eller flere ganger.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

 

På dette studiet må du også melde deg på hos NKK, lenke her: NKK 

Slik søker du

1. Trykk på "SØK OPPTAK", velg "Betalings- og oppdragsstudier", "Betaling- og oppdrag: Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi- og samf.vitenskap høst 2022"

2. "Velg fra lista" og velg " Merverdiavgift".

3. Du må laste opp dokumentasjon på Generell studiekompetanse (vitnemål fra videregående skole) eller arbeidsattester som viser til sammen minst fem års relevant realkompetanse. 

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

Hva koster det?

Kurspris: Kr. 18 341,- med dagdeltakelse. Kr. 21 261,- hvis du velger å bestille med overnatting. 

Eksamensavgift: kr. 4 250,- (denne er inkludert i prisene som er oppgitt over)

Du må i tillegg betale semesteravgift for et semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om emnet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller en av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder

Studieprogramansvarlig