Merverdiavgift for NKK-skolen

På oppdrag fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) tilbyr vi et deltidsemne i merverdiavgift. Emnet skal øke din forståelse for merverdiavgiftsregelverket. 

Studiested
Gardermoen og Oslo
Studiet varer
3 mnd
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
7,5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om emnet

Emnet Merverdiavgift vil gi deg grunnleggende kompetanse knyttet til behandling og rapportering av merverdiavgift på salg og innkjøp av varer og tjenester foretatt av fylkeskommuner, kommuner og selskap eid av disse. Dette omfatter kompetanse om de lover, forskrifter, rettspraksis, skattemyndighetenes uttalelser og praksis mv., som regulerer merverdiavgift.

 

Samlinger og eksamen

Studiet er samlingsbasert med to samlinger hvor det er krav om 80 % oppmøteplikt for å kunne gå opp til eksamen. Hver samling går over 2 dager. Vi vil i utgangspunktet sette opp samlingene på hotell ved Gardermoen. Med bakgrunn i den pågående Covid-19 pandemien vil det kunne bli endringer i den planlagte samlingsbaserte undervisningen, det kan innebære at undervisningen må gis digitalt.

Samlinger høst 2021:

28. og 29. september 2021

2. og 3. november 2021

 

Eksamen:

29. november 2021

Vær oppmerksom på at du ved å starte på dette emnet vil bli oppmeldt til eksamen og du må aktivt gi beskjed til Høgskolen i Innlandet dersom du ikke skal ta eksamen. Eksamen gjennomføres etter avsluttet undervisning. Det er ikke mulighet til å ta eksamen på et senere tidspunkt. 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette emnet.

Les mer om søknad og opptak

null

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund er oppdragsgiver og prioriterer og avgjør hvem av de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass. 

Hva koster det?

Kursavgift:
kr. 10 400,- 

Eksamensavgift:
kr. 4 130,-

Du må i tillegg betale semesteravgift for et semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om emnet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig