Matematikk 2 for 5.-10.trinn, kompetanse for kvalitet

Med dette studiet får du økt matematisk og matematikkdidaktisk kompetanse. Du vil lære digitale verktøy som kan brukes i undervisningen og få kjennskap til didaktisk forskning. 

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet er et videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i grunnskolen som vil utvikle god matematikkundervisning gjennom faglig fordypning og arbeid med digitale hjelpemidler. Deltakerne vil utvikle tilpasset og variert undervisning og få faglig fordypning innenfor områdene funksjoner, statistikk og sannsynlighetsregning. Dette kobles til arbeid med læreplanforståelse, grunnleggende ferdigheter og bruk av video og IKT. Utprøving av undervisning på egen arbeidsplass er en av arbeidsformene.

Søknadsfrist og opptak

 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieveileder