Matematikk 1 for 1.-7.trinn, Kompetanse for kvalitet

Studiet Matematikk 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Dette inngår som en del av den økte satsningen på realfag i hele utdanningsløpet, fra barnehage til forskning og arbeidsliv.

Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng hver:

  • Tall og tallbegrepet, geometri og måling og begynneropplæring i matematikk
  • Tall og algebra, statistikk og sannsynlighet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn

Undervisningen vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid. Det er tre samlinger hvert semester på inntil tre dager på studiested Hamar.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021/2022

Det planlegges fysiske samlinger på Hamar. Samlingene kan bli gjort digitale av smittevernhensyn.

Undervisningsdager: Tirsdag, onsdag og torsdag

Høst 2021:

28.-30.september - Hamar

16.-18.november - Hamar

Vår 2022:

Uke 3, 10 og 18

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Fullført minimum treårig lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 1.-7.trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med matematikkundervisning på det aktuelle trinnet. 

Udirs søknadsportal er åpen fra 1.februar til 1.mars.

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no