Master in Special Education - practical skills transformative learning

Med utgangspunkt i håndverk, kunst, dans, sang og idrett fokuserer studiet på alternative strategier for læring. Masteren har engelsk som undervisningsspråk.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Dette internasjonale masterprogrammet har engelsk som undervisningsspråk og konsentrerer seg om alternative læringsprosesser. Gjennom å ta utgangspunkt i håndverk, kunst, dans, sang og idrett fokuserer studiet på alternative strategier for læring både innenfor ordinær skole, og innenfor alternative opplæringsarenaer.

Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring. Studiet vil vektlegge alternativer til den teoretiske skolen gjennom å utvikle nye og innovative tilnærminger i utdanningsfeltet, særlig rettet mot barn og unge med lærevansker og/eller særskilte behov.

Overordnede mål for studiet:

 • Utvikle og skape innovative praktiske tilnærminger til undervisning og læring i spesialpedagogiske sammenhenger
 • Anerkjenne og møte barn og unge med funksjonshemming og/eller lærevansker med kunnskap, respekt og verdighet – i en samarbeidende prosess
 • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for opplæringens potensialer gjennom en gjenforening av hånden (det praktiske), hjertet (det emosjonelle) og hodet (det intellektuelle)
 • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for pedagogiske muligheter og potensialer i nye situasjoner, kontekster og lokaliteter
 • Evaluere, reflektere over og forske på egen praksis for å forsterke virkninger av undervisning og læring i ulike kontekster

Jobbmuligheter

Fullført mastergrad vil gi studenten den nødvendige kunnskapen innen spesialundervisning for forskning og for å bedre læring for barn og voksne med spesielle læringsbehov.

Avhengig av studentens tidligere bakgrunns kan dette programmet kvalifisere for lærerstillinger i spesialundervisning i utdanningsinstitusjoner, sosialstøtteinstitusjoner og andre arbeidstøttende situasjoner. Dette programmet vil også være til nytte for de som ønsker å øke sin kunnskap i spesialundervisning for administrative formål.

Praktisk informasjon

Studier i Nailsworth og Lillehammer
Studieprogrammet tar utgangspunkt i å benytte studentenes praktiske og estetiske ferdigheter. Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring.

Studiet er lagt opp som et deltidsprogram over 3 år (75 % studieprogresjon), som totalt gir 120 studiepoeng.

Det vil bli forelest i Nailsworth (England) og i Lillehammer (Norge), med fem to-ukers og to en-ukers undervisningsblokker:

 • Samling 1, Lillehammer, september 2021
 • Samling 2, Nailsworth, februar 2022
 • Samling 3, Lillehammer, mai 2022
 • Samling 4, Nailsworth, oktober 2022
 • Samling 5, Nailsworth, februar 2023
 • Samling 6, Lillehammer, mai 2023
 • Samling 7, Nailsworth, august 2023

Studentene må regne med kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med studiesamlingene.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Les mer om søknad og opptak

null

The applicant must upload the following documents in their application:

 • Bachelor’s degree diploma with transcript (Degree must meet the requirements of the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education)
 • A reflective essay on your practical aesthetic skill, describing your experience and its relevance to the programme (maximum 1200 words – this can include examples e.g. photographs)
 • Work certificate confirming a min. of 2 years full time relevant work experience with children and/or adults within an educational context (must be written by your employer. CV is not accepted. The certificate must state if it is full time or if it is part time (if part time; hours or work percentage must be included in the reference))

If you are not a Norwegian citizen: Copy of your passport

The qualification and ranking of the applicants will be based on the documents requested above.

If there are more qualified applicants than places on the program, candidates could be subject to an additional admission interview. 

Note that this master programme is part time with sessions in both Norway and UK. 

English Language requirements

Applicants must document their proficiency in English at a certain level.

The English language requirements applies to all except applicants native to UK, Canada, Ireland, New Zealand, Australia or the nordic countries, who do not require to document any language proficiency.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Ta kontakt direkte med studieleder for informasjon om utvekslingsmuligheter i dette studieprogrammet.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført masterprogram kvalifiserer til opptak på Ph.d i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer.

Les hva studentene våre mener

 • Eivind Falk utenfor et hus på Maihaugen. - Å studere igjen har vært en øyeåpner 31. mai 2021 12:10

  Studier innen pedagogikk og spesialpedagogikk kan brukes til så mangt. Eivind tok videre studier innen spesialpedagogikk for å kunne utføre jobben sin enda bedre.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

{{name}}
Studieveileder