Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Den norske filmskolens master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer er en 2-årig kunstfaglig utdanning utviklet i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier, med de mulighetene som ligger i samspillet mellom digital teknologi, bilde og lyd. 

Studiested
Oslo
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. mars 2022

Om utdanningen

Masterprogrammet vektlegger refleksjon, utforsking og eksperimentering og er et sted der talenter kan møtes ut fra en felles visjon om å skape fortellinger som møter publikum med nye erkjennelser og opplevelser. Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer tilbys ved Den norske filmskolen. Det er en 2-årig kunstfaglig utdannelse av 120 studiepoengs omfang som krever fulltidsengasjement fra studentene. 

Vår masterutdanning skal være et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon, samtidig som den gir kompetanseutvikling for de enkelte spesialiseringene, som er manus, fiksjonsregi, konseptuell dokumentarregi, produsent og visuell design.

Mastergradsstudiet er en erfaringsbasert master. Det innebærer at du i tillegg til en kunstfaglig bachelor (eller tilsvarende) må ha relevant praktisk erfaring i minimum 2 år.

Undervisningen er fordelt mellom fellesundervisning og undervisning som er tilpasset behovet for den enkelte spesialisering. I deler av fellesundervisningen inngår et antall tverrfaglige produksjonsøvelser hvor studentene jobber i team. Utdanningen har spesielt fokus på å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon innenfor det serielle formatet. Studiet krever et stort personlig engasjement. Hver student må by på seg selv og sine erfaringer for å berike både utdanningen og medstudentenes kunstneriske utvikling.

Les mer om programmet her og om søknadsprosessen her.

Jobbmuligheter

Med denne formen for spisset kompetanse innen en spesialisering og et faglig område som du selv velger, vil det være svært store muligheter for engasjement etter studiet. Filmskolen arbeider mot et stadig tettere samarbeid med kringkastere og produsenter for å gi våre kandidater et springbrett mot bransjen. Det samme gjelder for de som velger å spesialisere seg m for filmmusikk-komposisjon. 

Filmskolen jobber tett mot bransjen, både strømmetjenester, TV-kanaler, eksterne produsenter, nasjonale og internasjonale filminstitutt, filmskoler og andre bransjerelaterte organisasjoner. Vår ambisjon er at våre studenter også skal bli kjent med dette nettverket og at prosjektene det jobbes med gjennom studiet både vurderes og analyseres av eksterne aktører. Vi oppfordrer også til at de prosjektene det jobbes med i masteroppgaven, knyttes opp mot eksterne aktører før fullført studium. Studiet gir opptaksgrunnlag til phd-utdanning innen kunstfag ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler.

Søknadsfrist og opptak

Opptaket åpner 1. desember 2021.

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Les mer om søknadsprosessen her.

Dette studiet tilhører: Den norske filmskolen