Master i seriell fortelling

Den norske filmskolens master i seriell fortelling er en 2-årig kunstfaglig utdanning utviklet i spenningsfeltet mellom klassiske filmdisipliner og nye medier, med de mulighetene som ligger i samspillet mellom digital teknologi, bilde og lyd. 

Masterprogrammet vektlegger refleksjon, utforsking og eksperimentering og er et sted der talenter kan møtes ut fra en felles visjon om å skape fortellinger som møter publikum og brukere med nye erkjennelser og opplevelser.

Studiested
Oslo
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August

Om utdanningen

Master i seriell fortelling tilbys ved Den norske filmskolen. Det er er en 2-årig kunstfaglig utdannelse av 120 studiepoengs omfang som krever fulltidsengasjement fra studentene. 

Masterstudiet i seriell fortelling er en erfaringsbasert master. Opptakene til studiet forutsetter en BA fra film eller beslektede medier eller tilsvarende kunstfaglig utdanning og minimum 2 års praktisk erfaring fra film, TV, spill-bransjen eller annen tilsvarende erfaring fra den audiovisuelle bransjen. 

Undervisningen er fordelt mellom fellesundervisning og undervisning som er tilpasset behovet for den enkelte spesialisering. I deler av fellesundervisningen inngår et antall tverrfaglige produksjonsøvelser hvor studentene jobber i team. Utdanningen har spesielt fokus på å utvikle den enkelte students kunstneriske uttrykkskompetanse og personlige refleksjon innenfor det serielle formatet.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir graden «Master i seriell fortelling" (Master of Fine Arts)». Med denne formen for spisskompetanse i seriell fortelling med tillegg av spesialisering, vil det være svært store muligheter for engasjement innen TV-drama og /eller seriell dokumentarproduksjon etter endt utdanning. Filmskolen jobber tett mot bransjen, både strømmetjenester, TV-kanaler, eksterne produsenter, nasjonale og internasjonale filminstitutt, filmskoler og andre bransjerelaterte organisasjoner. Vår ambisjon er at våre studenter også skal bli kjent med dette nettverket og at prosjektene det jobbes med gjennom studiet både vurderes og analyseres av eksterne aktører. Vi oppfordrer også til at de prosjektene det jobbes med i masteroppgaven, knyttes opp mot eksterne aktører før fullført studium. Studiet gir opptaksgrunnlag til phd-utdanning innen kunstfag ved norske og utenlandske universiteter og høgskoler. 

Søknadsfrist og opptak

Neste opptak til kunstfaglig master i seriell fortelling er i 2022 med søknadsfrist tidlig mars 2022. 

 

Dette studiet tilhører: Den norske filmskolen