Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling

Vil du bli siviløkonom og en leder som tar den digitale utviklingen på alvor? Dette masterstudiet gir deg dybdekunnskap i digitale verktøy og metoder, samt i strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring.

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
2-4 år
Studieform
Heltid, Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023
Kvinnelig student ser og snakker med en mannlig medstudent ved et bord. En kvinnelig student sitter å leser i en pensumbok ved samme bord.

Om utdanningen

Siviløkonomutdanningen kjennetegnes ved at den gir breddekompetanse innenfor økonomi- og ledelsesfag, samtidig som den gir spesialisert kompetanse innen ett område. 

Med hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling gir studiet deg den tekniske og metodiske kompetansen som kreves for å støtte ledere og lede virksomheter under digital transformasjon. Kombinert med avansert kunnskap om markedsføring, strategisk ledelse og økonomistyring, gir studiet en anvendelig kompetanse som gir deg mulighet til å ta kontroll over egen karriere.

Den raske teknologiske utviklingen skaper både strategiske markedsmuligheter og utfordringer. Store datamengder om kunder, markedet, og interne forhold i virksomheter blir lett tilgjengelig. Med kraftige og sofistikerte analyseverktøy, kan ledere gjøre kompliserte beslutninger basert på dataen, som gjør det mulig å forbedre de strategiske posisjonene og de operasjonelle ytelsene.

Ved å spesialisere deg i digital ledelse og forretningsutvikling vil du få en spesialkompetanse innenfor ledelse av virksomheter som ønsker å utnytte digitale muligheter og basere sine beslutninger og endringsprosesser på systematisk analyse av data.

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom, tilbys også med hovedprofilene markedsføringsledelseøkonomistyring og business analytics.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir graden Master i økonomi og ledelse, med tittelen siviløkonom.

Studiet gir en anvendelig kompetanse som gjør at du vil kunne gå inn i et bredt spekter av utfordrende stillinger i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor, som leder, spesialist eller rådgiver. Siviløkonomutdanningen kvalifiserer for leder- og utredningsoppgaver på høyt organisasjonsmessig nivå innen næringslivet, men kan også gi gode muligheter for jobb innen offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Du vil være kvalifisert til å jobbe i stillinger som krever god forretningsforståelse, kombinert med kunnskap om digital teknologi og analytiske ferdigheter. Du kan jobbe som toppleder eller analysesjef i små og mellomstore bedrifter, leder av teknologi og forretningsanalyse i industri- eller servicevirksomhet, markedsanalytiker eller rådgiver/-konsulent i markedsavdelinger, analysebyråer eller innenfor kommunikasjon og media.

Masterstudiet er også solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer høsten 2023:

Heltid: 

Deltid: 

Obligatorisk oppstartsamling på Kongsvinger
Program blir tilsendt nye studenter i god tid før oppstart.
 

Samlingene veksler mellom studiestedene Kongsvinger og Rena.
For deg som skal studere på heltid, undervises første semester på Rena, deretter fortsetter studiet på Høgskolesenteret i Kongsvinger. 
For deg som skal studere på deltid, undervises første og tredje semester på Rena, mens undervisningen på andre semester foregår på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Fra 2022 vil hele studieløpet gjennomføres i Kongsvinger.

Obligatoriske krav

Det er obligatorisk frammøte på 50 prosent av hvert emnes underviste timer og det skal leveres obligatoriske oppgaver i hvert emne før hver studiesamling.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må tilfredsstille fagkravene tilsvarende Bachelor i økonomi og administrasjon/Bachelor i økonomi og ledelse, fra anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Det vil si at man må ha minst 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag som må dekke spesifikke fagkrav innenfor følgende intervaller:

  • Bedriftsøkonomiske fag (30 – 45 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
  • Administrative fag (30 – 45 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi
  • Samfunnsøkonomiske fag (15 – 30 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
  • Metodefag (20 – 30 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
  • Etikk, samfunnsansvar og bærekraft (7,5 – 15 studiepoeng)  

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Tidligere utdanninger som er bygget på anbefalte planer fra NRØA dekker fortsatt opptakskravet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Studiet går både på heltid og deltid.
Hver variant er presentert som eget søknadsalternativ i Søknadsweb.

Heltid har søknadsnummer 2450

Deltid har søknadsnummer 2449

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiets arbeidsformer legger til rette for aktivt arbeid med problemstillinger som er relevante for praksisfeltet, og som gjør at du vil få et eierforhold til egen læreprosess og studerer på en måte som har overføringsverdi til arbeidslivet.

Utveksling

Heltidsstudenter kan få tilrettelagt utvekslingsopphold i 2. og 3. semester, med mulighet til å forlenge utvekslingsoppholdet med 4. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt valgemne som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs, eller ta ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir opptaksgrunnlag til Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Du vil også kunne søke opptak til phd-utdanning innenfor bedriftsøkonomi/økonomi og administrasjon ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Nærmere krav til opptak til et phd-studium avgjøres av den enkelte institusjonen som gir phd-utdanning.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Rolf Gunnar Findsrud
Studieprogramansvarlig