Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp)

Dette masterstudiet er aktuelt å studere ved siden av jobb. Du får kunnskap om hvordan lede og styre offentlige virksomheter, samt hvordan møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.

Studiested
Lillehammer og Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
90
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2022

Om utdanningen

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen.

Studiet tilbys med to fordypninger: offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet

Studer ved siden av jobb

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Jobbmuligheter

Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. 

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som  kommunaldirektør, rådmann, bydelsdirektør, HR-direktør, politiråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York, rektor, samt ulike lederjobber i offentlig sektor.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor. Annen arbeidserfaring med stor relevans for offentlig virksomhet kan også godkjennes.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere arbeidserfaring.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon

Søk riktig

De to studieretningene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb:

offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) har søknadsnummer 2456

organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena) har søknadsnummer 2458

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Studenter som ønsker å ta deler av sin masterutdanning ved en utenlandsk institusjon, vil ha anledning til det. 
Det kan legges til rette for at 25 sp (valgfri fordypning) kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde.
Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.
Utvekslingen anbefales gjennomført i 3. semester av utdanningen, og erstatter 10 sp fordypningsemne i andre semester og 15 sp emne i tredje semester.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hilde Evensen
Studieveileder - Rena

Bilde av Sondre Bonkerud
Studieveileder - Lillehammer

Bilde av Bent Sofus Tranøy
Studieprogramansvarlig - Rena

Bilde av Aksel Hagen
Studieprogramansvarlig - Lillehammer