Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp)

Dette masterstudiet kan du studere ved siden av jobb. Du får kunnskap om hvordan lede og styre offentlige virksomheter, samt hvordan møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.

Studiested
Lillehammer og Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
90
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Master i offentlig ledelse og styring, også kalt Master of Public Administration (MPA), er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Det overordnede målet med studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlige ledere innenfor komplekse velferdssamfunn, nå og i framtiden. 

Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener, henter praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen og integrerer fagområdene statsvitenskap, offentlig økonomi, organisasjon, strategi og ledelse, innovasjon og samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsteori.

Master i offentlig styring og ledelse er en deltids "mid-career master". Det innebærer at flertallet av studentene er i jobb mens de studerer hos oss. Mange opplever at mastergraden bidrar til at de får et opprykk der de er, eller at de får en ny jobb i offentlig eller privat sektor. 

Studiet tilbys på både Lillehammer og Rena. Studiestedene representerer forskjellige fordypningsområder, og studentene velger fordypningsområde når de søker studiet.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir rett til tittelen Master i offentlig ledelse og styring.

Master i offentlig ledelse og styring er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. Les mer om læringsutbytte i studieplanen nedenfor.

Våre studenter har blitt rekruttert til stillinger som kommunaldirektør, rådmann, bydelsdirektør, HR-direktør, stabssersjanter og oberstløytnanter i Forsvaret, politiråd ved Norges faste delegasjon til FN i New York, rektor, samt ulike lederjobber i offentlig sektor.

Praktisk informasjon

Velg mellom to fordypninger
Studiet tilbys med to fordypninger: offentlig innovasjon ved studiested Lillehammer eller organisasjon og ledelse/kriseledelse ved studiested Rena. Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet.

Samlingsdatoer for 2023 

Studiested Rena
 

Studiested Lillehammer 


Med forbehold om endringer, se alltid detaljer i timeplan i TimeEdit.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning og minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor. Annen arbeidserfaring med stor relevans for offentlig virksomhet kan også godkjennes.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Du må laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer for å dokumentere arbeidserfaring.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Søk riktig

De to studieretningene er presentert som hvert sitt søknadsalternativ i søknadsweb:

Offentlig innovasjon (studiested Lillehammer) har søknadsnummer 2456

Organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena) har søknadsnummer 2458

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet vektlegger din egen erfaring, hvor din egen praksis trekkes inn i studiet og undervisningen.

Utveksling

Dersom du ønsker å ta deler av masterutdanningen ved en utenlandsk institusjon, vil du ha anledning til det. Utvekslingen anbefales gjennomført i 3. semester av utdanningen, og erstatter 10 sp fordypningsemne i andre semester og 15 sp emne i tredje semester.

Det kan legges til rette for at 25 sp kan tas ved en utenlandsk institusjon innen et selvvalgt, relevant fordypningsområde.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Transport- og overnattingsmuligheter

Transport og veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut VY sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også trafikk hit, men i begrenset omfang.

Veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Overnatting
På Rena finnes flere alternativer til overnatting:

Studenthistorier

  • Portrettfoto Bente Elin Lilleøkseth.
    Fikk drømmejobben i Politiets sikkerhetstjeneste 21. nov. 2022 10:57

    Master i offentlig ledelse og styring var sterkt medvirkende til at vår tidligere student Bente Elin Lilleøkseth fikk muligheten til å jobbe med de alvorligste truslene mot Norge.

  • Mann med sixpence ved studiested Rena.
    Har kombinert jobb med studier i sju år 22. juni 2021 09:53

    Helt siden 2013 har Torgrim Størseth kombinert jobb med studier hos oss. – Det har vært veldig praktisk for meg å studere på Rena.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Marianne Riddervold
Studieprogramansvarlig - Rena

Bilde av Hilde Evensen
Studieveileder - Rena

Bilde av Roar Høstaker
Studieprogramansvarlig - Lillehammer

Bilde av Elisabeth Thomle
Studieveileder - Lillehammer