English version of this page

Master i næringsrettet bioteknologi

Vil du bidra til smarte og bærekraftige løsninger? Det kan være innen biomasse til drivstoff, celler til diagnostikk eller økt matproduksjon. Dette og løsninger til bedriftsmarkedet lærer du om på dette studiet

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage nye produkter og tjenester. Bioteknologien danner grunnlag for en framtidig bioøkonomi basert på bærekraft med hensyn til matproduksjon, helse og miljø.

I vårt masterprogram kan du velge mellom to ulike spesialiseringer:

  • Eksperimentell bioteknologi
  • Kommersialisering av bioteknologi

Studenter i begge spesialiseringer tar emner som dekker både våre eksperimentelle hovedinteresser og kommersialisering av bioteknologi. Studenter som uteksamineres fra vårt program har dermed en solid, tverrfaglig bakgrunn for å arbeide med bioteknologiske problemstillinger.

Eksperimentell bioteknologi

For studenter med spesialisering innen eksperimentell bioteknologi rettes oppmerksomheten mot følgende:

  • Celle- og reproduksjonsbioteknologi
  • Molekylær- og funksjonell genetikk/genomikk
  • Bioinformatikk & Bio-oppdagelse
Kommersialisering av bioteknologi

I spesialiseringen i kommersialisering av bioteknologi rettes oppmerksomheten mot hvordan bioteknologiske ideer og oppfinnelser ledes fra laboratoriene til markedet, med vekt på ulike faktorer som støtter og regulerer denne prosessen. Dette inkluderer temaer som økonomi og forretningsmodeller, kommersialisering, innovasjon, immaterielle rettigheter og lovgivning

Jobbmuligheter

Den tverrfaglige tilnærmingen til bioteknologi gjør at kandidater som uteksamineres fra vårt program er godt kvalifisert for arbeid i forsknings- og utviklingslaboratorier, både i privat og offentlig virksomhet. Dette inkluderer agroindustri, akvakultur, matproduksjon, farmasøytisk virksomhet og andre områder der bioteknologisk kompetanse er relevant.

Praktisk informasjon

Dette er et studium for studenter fra hele verden og all undervisning er derfor på engelsk.

Studiet inkluderer to valgbare fordypningsmoduler.

Fordypning 1 (eksperimentell bioteknologi) er egnet for de som ønsker en karriere innen forskning, utdanning eller andre yrker i anvendt bioteknologi.

Fordypning 2 (kommersialisering av bioteknologi) er rettet mot de som ønsker å kommersialisere kunnskap fra bioteknologisk forskning for å generere åndsverk, et produkt eller en tjeneste.

Introduksjon

Bioteknologi innebærer utnyttelse av mikroorganismer, dyre- og/eller planteceller til å lage nyttige og nødvendige produkter, og gir videre mulighet for genmodifisering av levende organismer og deres funksjon. I årene som kommer vil bioteknologi spille en stadig større og viktigere rolle i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg.

Genteknologi kan for eksempel bidra i utviklingen av nye og bedre vaksiner.  Bioteknologi kan brukes som et verktøy for å forstå grunnleggende biologiske prosesser,  innen diagnostikk, hygienisk kontroll, til rensing av vann, råmaterialer, ferdige produkter, i forbindelse med produksjonsprosesser og for å håndtere avfall og forurensning.

Bedrifter og virksomheter i en raskt voksende bioteknologisk industri opplever en økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Studiet forbereder studentene for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustri. Studenter med en tverrfaglig tilnærming til bioteknologiske problemer er godt egnet til å jobbe i både offentlig og privat forskning, og i utviklingen av laboratorier.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for søkere innenfor EU/EØS

1. februar er søknadsfristen for søkere utenfor EU/EØS

Søknadsportalen åpner 1. desember for søkere utenfor EU/EØS

For søkere innenfor EU/EØS åpner søknadsportalen 1. februar

 

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er en Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning. For begge spesialiseringer er det krav om at utdanningen omfatter:

  • Tilsvarende minst 80 studiepoeng i naturvitenskap og matematikk, med solid forankring i kjemi og biologi. Fag i biokjemi må være inkludert, med minimumskarakter C.

  • Minimum gjennomsnittskarakter D for de 80 studiepoengene.

For eksperimentell bioteknologi:

  • Kurs i molekylærbiologi med minimumskarakteren C

Studenter som mangler molekylærbiologi, kan kvalifisere seg til oppgavearbeid i molekylærbiologi ved å ta molekylærbiologi på bachelornivå ved Høgskolen i Innlandet.

 

Engelsk språkkrav

Søkere må dokumentere sine ferdigheter i engelsk på et visst nivå.

Engelskravet gjelder for alle unntatt søkere som er hjemmehørende i Storbritannia, Canada, Irland, New Zealand, Australia eller de nordiske landene, som ikke trenger å dokumentere språkkunnskaper.

Du finner liste over godkjente kurs og krav til resultater her.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Svein Birger Wærvågen
Studieprogramansvarlig

Bilde av Frøydis Deinboll Myromslien
Instituttleder