Master i næringsrettet bioteknologi

Vil du bidra til smarte og bærekraftige løsninger? Det kan være innen biomasse til drivstoff, celler til diagnostikk eller økt matproduksjon. Dette og løsninger til bedriftsmarkedet lærer du om på dette studiet

Studiested
Hamar
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2022

Om utdanningen

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage nye produkter og tjenester. Bioteknologien danner grunnlag for en framtidig bioøkonomi basert på bærekraft med hensyn til matproduksjon, helse og miljø.

I vårt masterprogram kan du velge mellom to ulike spesialiseringer:

  • Eksperimentell bioteknologi
  • Kommersialisering av bioteknologi

Studenter i begge spesialiseringer tar emner som dekker både våre eksperimentelle hovedinteresser og kommersialisering av bioteknologi. Studenter som uteksamineres fra vårt program har dermed en solid, tverrfaglig bakgrunn for å arbeide med bioteknologiske problemstillinger.

Eksperimentell bioteknologi

For studenter med spesialisering innen eksperimentell bioteknologi rettes oppmerksomheten mot følgende:

Kommersialisering av bioteknologi

I spesialiseringen i kommersialisering av bioteknologi rettes oppmerksomheten mot hvordan bioteknologiske ideer og oppfinnelser ledes fra laboratoriene til markedet, med vekt på ulike faktorer som støtter og regulerer denne prosessen. Dette inkluderer temaer som økonomi og forretningsmodeller, kommersialisering, innovasjon, immaterielle rettigheter og lovgivning

Jobbmuligheter

Den tverrfaglige tilnærmingen til bioteknologi gjør at kandidater som uteksamineres fra vårt program er godt kvalifisert for arbeid i forsknings- og utviklingslaboratorier, både i privat og offentlig virksomhet. Dette inkluderer agroindustri, akvakultur, matproduksjon, farmasøytisk virksomhet og andre områder der bioteknologisk kompetanse er relevant.

Praktisk informasjon

Dette er et studium for studenter fra hele verden og all undervisning er derfor på engelsk.

Studiet inkluderer to valgbare fordypningsmoduler.

Fordypning 1 (eksperimentell bioteknologi) er egnet for de som ønsker en karriere innen forskning, utdanning eller andre yrker i anvendt bioteknologi.

Fordypning 2 (kommersialisering av bioteknologi) er rettet mot de som ønsker å kommersialisere kunnskap fra bioteknologisk forskning for å generere åndsverk, et produkt eller en tjeneste.

Introduksjon

Bioteknologi innebærer utnyttelse av mikroorganismer, dyre- og/eller planteceller til å lage nyttige og nødvendige produkter, og gir videre mulighet for genmodifisering av levende organismer og deres funksjon. I årene som kommer vil bioteknologi spille en stadig større og viktigere rolle i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg.

Genteknologi kan for eksempel bidra i utviklingen av nye og bedre vaksiner.  Bioteknologi kan brukes som et verktøy for å forstå grunnleggende biologiske prosesser,  innen diagnostikk, hygienisk kontroll, til rensing av vann, råmaterialer, ferdige produkter, i forbindelse med produksjonsprosesser og for å håndtere avfall og forurensning.

Bedrifter og virksomheter i en raskt voksende bioteknologisk industri opplever en økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Studiet forbereder studentene for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustri. Studenter med en tverrfaglig tilnærming til bioteknologiske problemer er godt egnet til å jobbe i både offentlig og privat forskning, og i utviklingen av laboratorier.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for søkere innenfor EU/EØS

1.februar er søknadsfristen for søkere utenfor EU/EØS

Søknadsportalen åpner 1.desember for søkere utenfor EU/EØS

For søkere innenfor EU/EØS åpner søknadsportalen 1.februar

 

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

For both specialisation modules of the programme, your degree from higher education must fulfil the following requirements:

  • The equivalent of at least 80 ECTS credits in natural sciences and mathematics, with a solid foundation in chemistry and biology. Coursework in biochemistry must be included, with a minimum grade of C.
  • A minimum average grade of D for the 80 ECTS credits.

For Experimental Biotechnology:

  • Coursework in Molecular biology with a minimum grade of C

Students lacking molecular biology coursework may qualify for molecular biology thesis work by taking a Bachelor-level molecular biology course at INN University.

 

English Language requirements

Applicants must document their proficiency in English at a certain level.

The English language requirements applies to all except applicants native to UK, Canada, Ireland, New Zealand, Australia or the nordic countries, who do not require to document any language proficiency.

You will find the list of accepted courses and minimum scores accepted here.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Jill Peng
Studieveileder

Bilde av Svein Birger Wærvågen
Studieveileder