Master i kroppsøving og idrett

Kroppsøvingsfaget og idretten er blant arenaene hvor flest barn og unge møter organisert fysisk aktivitet. Studiet passer for deg som vil styrke elever og utøveres robusthet og livskvalitet.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023
Sittende jente med treningsklær på en tribune med gul håndball i hendene. Gutt sittende med ryggen til.

Om utdanningen

Dette er studiet for deg som vil bidra til helhetlig utvikling og læring for elever og utøvere i kroppsøving og idrett, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Etter fullført grad har du kompetanse til å integrere teori og praksis, med sikte på å tilrettelegge for læring og utvikling innen kroppsøving og idrett.

Studiet har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på idrett og kroppsøving. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til fysisk aktivitet som bidrar til elever og utøveres fysiske, psykiske og sosiale robusthet og livskvalitet. 

Det overordnede målet med master i kroppsøving og idrett er å utdanne høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon. 

I flere meldinger til Stortinget har ulike regjeringer lagt vekt på betydningen av fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet. Grunnlaget for en fysisk aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene. Kroppsøvingsfaget og idretten er i den sammenheng de arenaene hvor flest barn og unge i Norge møter organisert fysisk aktivitet og læring.

I styringsdokumenter for både kroppsøvingsfaget og idretten fokuseres det på at elever og utøveres utvikling og læring oppnås gjennom erfaring, opplevelse, mestring og samarbeid i fysisk aktivitet.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for stillinger innen idretts- og utdanningssektoren i offentlig, privat og frivillig virksomhet. 

Du tilegner deg kompetanse i helhetlig tilnærming til læring og utvikling innen kroppsøving og idrett. Etter endt utdanning kan du bidra i endrings- og innovasjonsprosesser for eksempel i skolen, idretten, og offentlig forvaltning som for eksempel lærer, trener, leder og rådgiver på ulike nivå.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen kroppsøving, idrett eller folkehelse.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les om poengberegning her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Som student kan du ta et til to semestre som utvekslingsstudent i tredje og/eller fjerde semester.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Internasjonalisering er en viktig del av en masterutdanning. Undervisningen i studiet vil i de fleste emner skje på norsk eller andre skandinaviske språk, men mye av pensumlitteraturen er engelskspråklig og hentet fra internasjonale tidsskrifter. Enkelte emner eller deler av emner vil undervises på engelsk.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

For studenter uten lærerkompetanse gir studiet lektorkompetanse om de i tillegg tar praktisk pedagogisk utdanning.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studenthistorier

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med postmottaket til HSV på postmottak-hsv@inn.no 

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Studieveileder

Studieprogramansvarlig