Master i innovasjon

Ønsker du å være med på å forme morgendagens arbeidsliv? Dette fremtidsrettede masterstudiet gjør deg i stand til å tilrettelegge for nyskaping i det offentlige og private. 

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Master i innovasjon (MAINN) gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten du ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren.

Samfunnet, næringslivet og alle virksomheter står i dag overfor store utfordringer, som klimaendringer, digitalisering og automatisering, globalisering og økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt.  Disse endringene påvirker samfunnet og virksomhetene på ulike måter. For å bistå organisasjoner i sitt innovasjonsarbeid trenger man en solid faglig kunnskap og erfaring med både å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv, samt forutsetninger og utfordringer knyttet til innovasjonsprosesser. 

Ved å ta denne masteren i innovasjon, får du bred forståelse av hvordan organisasjoner fungerer internt og i samspill med sine omgivelser og hvordan innovasjoner oppstår og utvikles, både som interne prosesser, men også gjennom ekstern påvirkning. 

Studiet passer for deg med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.

Jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse til en rekke ulike stillinger både i privat, offentlig og frivillig sektor.  

Gjennom analytiske ferdigheter og solid kompetanse innen innovasjon, ledelse- og organisasjoner vil du kunne arbeide i konsulent- og rådgiverstillinger innen HR og en rekke andre områder. Du vil kunne gå inn som prosjektleder eller -medarbeider med en grundig faglig kompetanse. Masterutdanningen gir også grunnlag for å kunne gå inn i lederstillinger på flere nivåer.

Tidligere studenter har fått et bredt spekter av ulike jobber. Flere jobber direkte med innovasjon og forretningsutvikling, og noen jobber i næringshager med et særlig ansvar for gründerbedriftene. Privat sektor har en rekke stillinger som våre studenter har fått jobb i, flere i lederposisjoner. Men også mange har søkt seg mot det offentlige, både kommunale og statlige virksomheter. Vi har også eksempler på de som har vært spesielt interessert i frivillig sektor, hvor blant annet en er daglig leder av et større idrettslag. Det er også studenter som har brukt studiet som plattform for å kunne starte egen bedrift.

Her er noen konkrete eksempler som viser til hva tidligere studenter fra 2018-kullet har blitt rekruttert som, og som også viser bredden i muligheter etter fullført utdanning:

 • En er digital markedsfører i Norsk Tipping
 • En jobber med tjenestedesign for miljø- og byutviklingsetaten
 • En er veileder for arbeidsrettet oppfølging
 • En er jobbkonsulent
 • En er bedriftsrådgiver i en næringshage
 • En er rådgiver i et IT-selskap
 • To er kunderådgiver i bank
 • En er rådgiver på høgskole
 • En er i Trainee Innlandet

Mange ferdigutdannede har gått inn i ulike traineestillinger, flest i Trainee Innlandet.

En håndfull tidligere studenter har ønsket å fortsette sin akademiske karriere og har blitt tatt opp som stipendiater på doktorgradsprogrammet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad eller annen tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen samfunnsvitenskap.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Fordypning

Fordypningen i samfunnsvitenskap skal være innenfor

 • samfunnsvitenskapelige disipliner slik de er definert av Universitets- og høgskolerådet: Økonomi, sosiologi, urbanisme og fysisk planlegging, statsvitenskap og organisasjonsteori, sosialantropologi, psykologi, pedagogikk, samfunnsgeografi, demografi, medievitenskap og journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap, samfunnsvitenskapelige idrettsfag, rettsvitenskap, kriminologi, sosialt arbeid og kvinne- og kjønnsstudier.

eller 

 • flerfaglige/tverrfaglige samfunnsvitenskapelige utdanninger, som for eksempel økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, reiseliv, internasjonale studier, markedsføring og kommunikasjon.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Master i innovasjon gir deg muligheten til praksis gjennom en internship ordning i tredje semester. Her vil du sammen med en gruppe medstudenter, få et konkret praktisk prosjekt, i en ekstern organisasjon.

Gjennom Internship stilles det særlig høye krav til analytiske ferdighet, der du skal anvende dine teoretiske kunnskaper i et praktisk arbeid i en kontekst du ikke kjenner fra før. Dette arbeidet krever også høy grad av både samhandling og stiller økt krav til selvstendighet og vurderingsevne.  

Oppdragsprosjekter krever en forpliktelse mellom oppdragsgiver, utdanningsinstitusjon og studenter, noe som gjør at egnethet og antall studenter er en faglig vurdering som foretas av emneansvarlig. 

Utveksling

I 3. semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner rundt om i verden, fra Hawaii til Japan. Det er stor fleksibilitet med tanke på hvilken retning du ønsker å fordype deg i, da du velge mellom fagområdene: HR, entreprenørskap, branding, internasjonal business, innovasjon og trade.

Reiser du til en av våre europeiske partneruniversiteter kan du få et ekstra Erasmus + stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen. Dersom du må betale skolepenger i utlandet blir det dekket av Lånekassen, delvis som stipend/lån.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogrammet i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP).

Les hva studentene våre mener

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Nina Hafstad
Studieveileder

Bilde av Monica Adele Breiby
Studieprogramansvarlig