Master i helsesykepleie

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med dette samlingsbaserte studiet blir du helsesykepleier, og får en sentral rolle i arbeidet med å ta vare på deres helse.

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Som helsesykepleier har man et særlig ansvar for barn og unge. Et mer helsefremmende samfunn skaper grunnlag for bedre oppvekstsvilkår, høyere kreativitet og innovasjon, og bidrar til positiv samfunnsbygging på en rekke andre områder. Det er derfor viktig å motivere og legge til rette for god helse tidlig.

Helsesykepleiere står sentralt i folkehelsearbeidet i norske kommuner. I 2019 ble tittelen endret fra helsesøster til helsesykepleier, og som helsesykepleier vil du være med å styrke det som bidrar til bedre helse, og jobbe med utfordringene som medfører helserisiko.

Undervisningen er samlingsbasert og består av sju emner (eller seks emner om du velger å avslutte med en videreutdanning etter 90 studiepoeng.) I tillegg til de fysiske samlingene på studiestedet vil det være studier i praksis. I praksisukene vil det være full uke. Det er mulig å kombinere studiet med arbeid. Det forventes at studentene er tilstede på studiestedet under samlingene.

I fjor var poenggrensen 40,97. 

Studiet har 25 plasser.

Du vil bli tatt opp på en master i helsesykepleie, men har anledning til å avslutte etter 90 studiepoeng.

Jobbmuligheter

Med denne master- eller videreutdanningen blir du helsesykepleier. Du vil være sentral i det helsefremmende og forbyggende helsearbeidet rettet mot barn, unge og deres familier. I studiet vil du tilegne deg kompetanse nødvendig for å møte mangfoldet av barn, unge og deres familier blant annet innenfor folkehelsearbeid, helse og utvikling, smittevern og migrasjonshelse.  Helsesykepleiere arbeider på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, flyktninghelsetjenesten og med miljørettet smittevern/helsevern.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelorgrad i sykepleie, autorisasjon som sykepleier og minst ett års arbeidserfaring etter autorisasjon. 

Det er krav om C i snitt fra sykepleierutdanningen.

Les mer om søknad og opptak

Attester og dokumentasjon

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Deltidsstillinger regnes om til heltid av oss.

Politiattest

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Veiledet praksis inngår i utdanningen. Den fordeler seg over tre emner med henholdsvis en, fem og fire uker i de tre første emnene. Praksis skal fortrinnsvis være i samme kommune. Det åpnes opp for punktpraksis i andre emner.

Studentene skal anvende teoretisk kunnskap om faktorer som fremmer/hemmer helse, videreutvikle sykepleien og få erfaring fra praktisk yrkesutøvelse. Det legges vekt på at studentene skal videreutvikle egne ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

Videre utdanningsmuligheter

Med denne videreutdanningen blir du helsesykepleier, og du vil være sentral i arbeidet med å ta vare på barn og unges helse. Som helsesykepleier møter du barn, unge og deres familier, og har kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak rettet mot individ, grupper og samfunnet.

Du kan arbeide på helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, flyktninghelsetjenesten og med miljørettet smittevern/helsevern. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Studieveileder

Bilde av Anne Kjersti Myhrene
Studieprogramansvarlig