English version of this page

Master i anvendt økologi

Er du opptatt av bærekraftig forvaltning av naturressurser? På studiet blir du del av et aktivt studie- og forskningsmiljø, og blir attraktiv for relevante jobber nasjonalt og internasjonalt.

Studiested
Evenstad
Studiet varer
2 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022
Mann i elven med vadere og fiskestang. Blå himmel og skog i bakgrunn.

Om utdanningen

Master i anvendt økologi kobler økologisk teori og vitenskapelige metoder med forvaltningsrettede problemstillinger. Dette er en unik utdanning der ny kunnskap om økologi raskt kommer til anvendelse for å løse nye forvaltningsmessige utfordringer, som for eksempel å ta vare på truede dyrearter.

Oppmerksomheten rettes mot bærekraftig bruk av ressursene som konsekvens av korrekt iverksatte tiltak. Vi ser på hvordan menneskelige inngrep påvirker naturen og hva vi kan gjøre for å redusere eventuelle negative effekter. Vi vektlegger økologiske og vitenskapelige metoder ved bruk av ny teknologi og statistiske metoder.

Evenstad har et spennende, aktivt og internasjonalt forskningsmiljø, der både ansatte og medstudenter er interessert i det samme som deg. Nærheten til naturen, og et levende studiested som baserer all sin virksomhet på skog- og utmarksforvaltning, gir deg en unik mulighet til å koble sammen teori og praksis, utdanning og fritid.

Jobbmuligheter

Masterstudiet kan blant annet kvalifisere for jobb som forskningsassistent innenfor habitat- og bestandsovervåking, arbeid i offentlig og privat forvaltning, eller arbeid ved utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Tidligere studenter har blitt doktorgradsstipendiater eller jobber blant annet som forskningsassistenter på Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og ulike universiteter. I tillegg jobber de på miljøvernavdelinger i ulike kommuner og fylker, som utmarksforvaltere i Statskog og andre grunneierorganisasjoner, som naturoppsyn i Statens naturoppsyn og hos utmarksforvaltere hos private grunneiere.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Requirements for admission

To enter the programme, students are required to confirm the achievement of either:

  • A Norwegian bachelor degree or an education recognized as being equivalent to a Norwegian bachelor degree with an average weighted (ECTS credits) mark of at least C
  • An education recognized as three years of higher education in Norway
  • Education approved as equivalent to the above-mentioned degrees according to university law § 3-4.

The degree from higher education has to include the equivalent of at least 80 ECTS credits of the following subjects:

  • Minimum 4  ECTS-credit equivalents in statistics or similar topics
  • Minimum 76 ECTS-credit equivalents in ecology, forestry, biology, zoology, botany, evolution, wildlife biology, environmental sciences, additional statistics or other relevant topics

In cases where all or parts of the programme were approved with the use of the marks Pass / Fail, the applicants are admitted after individual assessment.

The study may be limited to a certain number of students decided yearly. In this case, the ranking of students will follow the average weighted (ECTS credits) marks from their degree in higher education.

 

English Language requirements

All non-native English speakers must provide documentation of English language proficiency at a high level.

Alternatively, students can meet the language requirements by meeting the language requirements for English-taught masters programs at INN.  These can be found at:

https://eng.inn.no/for-students/incoming-full-degree-student/english-language-requirements

 

Motivation letter:

Applicants from outside EU/EEA must attach a motivation letter (maximum 300 words). “Explain why you wish to take the masters and specifically how you will use the masters in applied ecology in your current or future career plans.”

 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradprogrammet i anvendt økologi og bioteknologi. 

Studenthistorier

  • Erlend Furuhovde med hunden sin i skogen ved Evenstad. Erlend fikk drømmejobben 4. apr. 2022 14:33

    Helt siden han startet på Evenstad i 2017 har Erlend Furuhovde jobbet målrettet for å få jobb i Statens Naturoppsyn (SNO). Til høsten blir drømmen en realitet etter fullført master i anvendt økologi.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

Bilde av Mona Kristin Sagen
Studieveileder