Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP)

Du lærer om to viktige lederkompetanser, - selvledelse og prosjektledelse.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August (Dette studiet gjennomføres ikke i 2022/2023)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Endringene i arbeidslivet medfører at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for en robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Konstruktiv selvledelse vil ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Samtidig er det viktig at en leder støtter medarbeidernes evne til å lede seg selv i deres arbeidsroller.

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål er også en sentral lederkompetanse. Dette studiet  tar utgangspunkt i begge disse lederkompetansene, selvledelse og prosjektledelse.

Studiet består av 2 emner, Myndiggjørende ledelse og Verdiskapende prosjektledelse, og du kan søke opptak til enkeltemner eller til hele studiet under ett. Studieemnene er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger per emne på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

 

Målgruppe:

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Samlingsdatoer

Studiet gjennomføres ikke i 2022/2023

 

Søknadsfrist og opptak

Studiet gjennomføres ikke i 2022/2023

 

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

3 år høgre utdanning (180 studiepoeng) og minst 2 års arbeidserfaring.
Søkere med 2 år høgre utdanning (120 studiepoeng) og minst 5 års erfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

 

Hva koster det?

Studieavgift kr. 22.000,- pr. enkeltemne, og kr. 40.000,- for begge dersom studiet tas sammenhengende (høst + vår) i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Kompetanse innen de temaer som studiet omhandler har fått økende betydning i et arbeidsliv i endring, noe som forventes å styrke studentenes muligheter i arbeidslivet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder

Bilde av Stein Amundsen
Studieprogramansvarlig