Ledelse av prosesser del 1

Et praksisnært lederutviklingsprogram hvor nærmere 2000 ledere og fagspesialister i kommunesektoren har deltatt til nå! Gjennomføres som nasjonalt åpent studieprogram eller på oppdrag!

Informasjon under gjelder for det åpne studieprogrammet studieåret 2023. Studietilbudet blir søkbart høsten 2022.

Studiested
Wood Hotel, Brumunddal
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar (Studiet blir søkbart fra 1. september 2022)
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Velferdssamfunnets utvikling innebærer at ledere i det offentlige må arbeide med oppgaver som stadig blir mer komplekse og sammensatte. Dette krever systematisk samhandling mellom fagfolk med ulik kompetanse. På alle ledernivå vil dette kreve kunnskaper om, holdninger til, ferdigheter i og evne til å etablere og lede tverrfaglige arbeidsprosesser.

Ledelse av prosesser - Del 1 tar for seg varierte, sammensatte og undersøkende arbeidsformer og gir deg mulighet til trening og utforsking av egen lederrolle. Studiet tar utgangspunkt i deltakernes utfordringer i egen arbeidsorganisasjon og forfølger dette gjennom hele studieløpet. I tillegg vektlegger studiet at det er organisasjonens oppgave som er styrende for lederutøvelse, og at dette må baseres på innsikt i og trening i å håndtere ulike prosesser i arbeidsorganisasjonen. 

Studiets faglige innhold er gruppert i fire hovedtemaer:

1. Grunnleggende organisasjonsforståelse
2. Ledelse av arbeidsprosesser
3. Underliggende prosesser – spenning – motstand
4. Egen rolle og autoritet

Studiet gir 30 stp. på masternivå og kan søkes innpasset i andre relevante mastergradsløp, og kan også bygges videre på med Ledelse av prosesser - Del 2 (30 stp).

Dette studiet kan gjennomføres som oppdrag

Ledelse av prosesser er gjennomført i litt ulike varianter og med forskjellige navn de siste 10 årene. I tillegg til det åpne tilbudet er oppdragsvarianten gjennomført i en rekke kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige organisasjoner. Noen kommuner har gjennomført programmet i flere omganger. 

Jobbmuligheter

Studiet er for ledere, stabsmedarbeidere og tillitsvalgte i kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor for øvrig, samt ledere og konsulenter i organisasjoner med oppdrag for offentlig sektor. Studiet henvender seg også til andre som ønsker å utvikle kunnskaper om, ferdigheter i og holdninger til å lede arbeidsprosesser i ulike arbeidsgrupper, ledergrupper og prosjekter.

Moderne kompetanseorganisasjoner etterspør og krever i økende grad ledere som leder ved å etablere hensiktsmessige arbeidsstrukturer som team, arbeidsgrupper, midlertidige prosjekter. Ledere må kunne forstå og påvirke de mange ulike faglige, følelsesmessige og fagpolitiske prosesser som oppstår, og samtidig se seg selv som del av disse. Lederoppgavene blir ofte å sikre at gruppenes energi går til å arbeide med de formulerte arbeidsoppgavene.

Du vil kunne utvikle en økt forståelse for og dypere innsikt i vilkår for ledelse i offentlige organisasjoner og utvikle evnen til å håndtere disse vilkårene i egen praksis. Du vil blant annet kunne identifisere og håndtere de ulike krefter som spiller seg ut i organisasjoner i utvikling, omstilling og endring, samt skape tydelighet og aksept for oppgaver og roller.

Samlingsdatoer

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger på totalt 13 dager og gjennomføres på Wood Hotel i Brumunddal. 

Samlingsdatoer:

Samling 1: 26.-27. januar 2023

Samling 2: 08.-09. mars 2023

Samling 3: 12.-13. april 2023

Samling 4: 01.-02. juni 2023

Samling 5: 16.-18. august 2023

Samling 6: 13.-14. september 2023

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist 1. desember 2022

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7009. 

Tips i forbindelse med søknaden:
1) Klikk på "Logg på eller registrer deg via ID-porten" 
2) Logg deg inn via elektronisk ID
3) Velg deretter Betalings- og oppdragsstudier
4) Velg deretter Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2023
5) Velg deretter i rullegardinen for søknadsalternativ: 7009 Ledelse av prosesser del 1, frist 1.12.2022. Deretter klikker du "legg til".
6) Send inn søknad

Du må også legge inn dokumentasjon på opptakskravet innen samme frist som søknadsfrist.

Les mer om søknad og opptak

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høyere utdanning/180 studiepoeng og minst 2 års arbeidserfaring. Søkere med 2-årig høyere utdanning/120 studiepoeng og minst 5 års arbeidserfaring kan vurderes individuelt.

Søkere som ikke oppfyller opptakskravet kan delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis (uten studiepoeng) når studiet/emnet er avsluttet.

  • For studiealternativ A: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i oppdragsgivers organisasjon. Deltakerne på studiet velges på dette grunnlaget ut i samarbeid med oppdragsgiver.
  • For studiealternativ B: Det er en forutsetning for opptak at man har arbeidsforhold i relevant stilling for målgruppen. Det tas opp minimum 15 og maksimum 40 studenter til hvert kull. Ved eventuell rangering har de med profesjonsrettet bachelorgrad fortrinn. Utover dette benyttes antall år med relevant arbeidserfaring som kriterium.

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 53 000

Du betaler også selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift. 

Offentlig ansatte kan søke OU-fondet om tilskudd. Tidligere er det gitt støtte til kurs- og studieavgift.

Forbehold om oppstart ved mindre enn 20 studenter.

 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Ved fullført Ledelse av prosesser del 1, kan du bygge videre på Ledelse av prosesser - Del 2

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Kristin Larsen
Prosjektleder

Bilde av Randi Bredvold
Studieprogramansvarlig