Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

Vil du lære mer om krise- og beredskapsledelse for vann- og avløpsbransjen? Høgskolen i Innlandet tilbyr et  deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er skreddersydd for VA-bransjen.  

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om deltidsstudiet

Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og Norsk Vann og er et påbyggingsstudium til Beredskap- og krisehåndtering i vannbransjen.

Bakgrunn for studiet:

Dette studiet er utviklet på initiativ fra, og i nært samarbeid med, aktører innen norsk vannbransje, herunder Drammen kommune Vann og avløp. Studiet er utviklet for aktører innen norsk vannbransje (vann og avløp), både innen offentlig og privat sektor, og er primært beregnet på studenter som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp innen sin virksomhet. Studiet skal gi kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. Studiet omfatter blant annet operativ psykologi, beredskapsledelse, etiske spørsmål, og utfordringer knyttet til samhandling mellom infrastruktur og sektorer av relevans for vannforsyningen. I likhet med grunnstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (første gang gjennomført i studieåret 2018-19) vil studiet vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk. Med begrepet "vannbransjen" menes "vann- og avløpsbransjen".  

Målgruppe:

Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige i VA-etat og VA-virksomheter. Samt personer med beredskapsansvar/oppgaver på overordnet nivå i kommunen. Videre personer som arbeider med rådgivning, konsulentvirksomhet m.m. overfor bransjen.

Innhold:

Studiet består av emnet "Krise- og beredskapsledelse" (15 studiepoeng ) i første semester og emnet "Krisehåndtering i komplekse organisasjoner" (15 studiepoeng) i andre semester.  Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Innhold:

  • Teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi, for eksempel mestring og beslutningstaking
  • Teorier, begreper og modeller innen beredskapsledelse, for eksempel transformasjonsledelse og teamledelse
  • Teorier, begreper og modeller innen håndtering av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler, herunder cybersikkerhet, digitalt forsvar og hybrid krigføring
  • Teorier og begreper innen etikk og etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen
  • Aktuelle utfordringer knyttet til regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur 
  • Rolleforståelse knyttet til sentrale samvirkeaktører
  • Verktøy for samhandling, for eksempel CIM og Nødnett
  • Helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen. Herunder blant annet industrivern, internkontroll, avvikshåndtering og sikkerhetskultur
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen 

Fri tekst

 

 

Søknadsfrist og opptak

Studiet tilbys ikke 2021/2022. 

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du ha tatt grunnutdanningen "Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen" eller tilsvarende. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Kr.34 000,- . Du betaler også selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 04 38, eller noen av våre ansatte:

Studieveileder

Error: https://www.inn.no/finn-en-ansatt/tbjorn-tallak-bakken.html?vrtx=vcf does not exist