Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen

Vi tilbyr nett- og samlingsbasert videreutdanning til deg som har tilknytning til vann- og avløpsbransjen. Studiet gir deg kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering, med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Nettbasert og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
12. sep. 2022

Om deltidsstudiet

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen er utviklet og i samarbeid med Norsk Vann, Drammen kommune Vann og avløp og Nedre Romerike vann og avløpsselskap

Studiet er et påbyggingsstudium til Beredskap- og krisehåndtering i vannbransjen, og beregnet for deg som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp.

Studiet skal gi kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. Studiet omfatter blant annet operativ psykologi, beredskapsledelse, etiske spørsmål, og utfordringer knyttet til samhandling mellom infrastruktur og sektorer av relevans for vannforsyningen. I likhet med grunnstudiet vil studiet vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk. 

Studiet er skreddersydd for ansatte i VA-bransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med ansvar for rådgivning eller beredskap på overordnet nivå i kommunene.

 

Vi tar forbehold om nok deltakere for at studiet kan tilbys.

Innhold:

Studiet består av emnet Krise- og beredskapsledelse i første semester og emnet Krisehåndtering i komplekse organisasjoner i andre semester.

 

Jobbmuligheter

For VA-bransjen er det nødvendig med kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering. Studiet er relevant for ledere og nøkkelpersoner i både offentlige og private virksomheter, men også beregnet for deg som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp.

Studiet gir deg kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering, med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. 

Ved fullført studium kan du blant annet utføre arbeid knyttet til helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen. Du vil kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike aktører, samt planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser som er relevante for arbeidet med beredskap og kriseledelse i vannbransjen.

Samlingsdatoer

Det er 4 samlinger pr semester, totalt 8 i hele studieåret. Samlingene er av 2 dagers varighet. 50% av samlingene vil være fysiske, studiested Hamar. De resterende samlingene gis digitalt, dvs at det ikke er fysisk oppmøte. Vi har dette som utgangspunkt, med forbehold om mindre endringer. Det er ikke oppmøteplikt på samlingene, men du får størst utbytte av studiet ved å møte opp og treffe forelesere og medstudenter. 

 

Samlingsdatoer høst 2023. Tidsramme for dagene er 9.15 - 15.45:

Samling 1: 

Samling 2:  

Samling 3:  

Søknadsfrist og opptak

 

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I tillegg må du ha tatt grunnutdanningen Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen eller tilsvarende. 

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2022", trykk på liten pil ved siden av "Velg fra liste", da finner du dette studiet med nummer 7064. 

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 34 700,-

Du betaler også selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller en av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder

Studieprogramansvarlig