Kurs i kommunikasjonsrådgivning

Kurset gir en innføring i informasjon og samfunnskontakt, inkludert forståelse for ulike mediekanaler, budskapsutforming og målgrupper. Kurset er helt nettbasert. 

Studiested
nettstudie
Studiet varer
januar-april
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
Ikke studiepoeng
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Kursavgift

Om kurset

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige virksomheter og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å gjøre virksomheten i stand til å forvalte sitt omdømme. Stadig flere virksomheter legger vekt på dette, og det er et interessant arbeidsmarked for kandidater med kommunikasjonsfaglig kompetanse – gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Etterutdanningstilbudet i kommunikasjonsrådgivning som i sin helhet kan gjennomføres på nett tar utgangspunkt i to moduler i det eksisterende årsstudiet i kommunikasjonsrådgivning. Forelesninger og alt studiemateriellet  legges på nett. 

Nettkurset åpner i ca. 10. januar 2022. Det tas forbehold om nok antall deltakere.

To sentrale moduler vil bli dekket i kurset:

Modul 1: Medier, kommunikasjon og samfunn (januar – mars)
Modulen handler om informasjon og samfunnskontakt, og her blir det fokus på hvordan man når ut med et budskap, hvilke kanaler vi har, hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier fungerer som kanaler. Mer konkret vil deltakerne få innsikt i:

  • Hvordan medier fungerer og hva som preger journalisters arbeidsdag 
  • Pressens samfunnsrolle
  • Pressens nyhetskriterier
  • Sosiale medier som kommunikasjonskanaler 
  • Målgrupper og budskap

Modul 2: Kommunikasjon i prosjektarbeid og team (mars – mai) 
I denne modulen er temaet  kommunikasjon i prosjektarbeid og team. Blant temaene som behandles er: 

  • Hva kjennetegner et prosjekt
  • Hvordan skape verdi i prosjekt (Verdiskapende prosjektledelse)
  • Teamarbeid – hvordan lykkes 
  • Kommunikasjon i prosjektarbeid og internt i team

Målgruppe

Målgruppen er de som allerede har erfaring innen kommunikasjonsarbeid og ønsker å fornye kompetanse, samt personer som i framtida ønsker å jobbe med kommunikasjonsfaglige oppgaver.

Praktisk informasjon

I etterutdanningstilbudet vil forelesninger spilles inn på forhånd og legges inn i læringsplattformen på nett. 

Hver modul har ett arbeidskrav/èn oppgave som avslutning. .

Etterutdanningen har en fleksibel gjennomføring i den forstand at deltakerne kan studere hvor og når de har mulighet.

Deltakere som har fått godkjent innleveringsoppgave får utstedt kursbevis. 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere før oppstart.

Søknad på kurset finner du her: påmelding

 

Søknadsfrist og opptak

Egen søknadsfrist. 

 

 

Hva koster det?

Kursavgift kr 3950,-. 

Ta kontakt

 


Har du andre spørsmål om kurset kan du ta kontakt med:

Annelise Eng-Øvermo
Seniorkonsulent
annelise.eng-overmo@inn.no
Telefon: 61 28 82 04
Telefon: 958 38 292


Anders Lindstad
Høgskolelektor
anders.lindstad@inn.no
Telefon: 61 28 84 05