Kurs i kommunikasjonsrådgivning

Kurset gir en innføring i informasjon og samfunnskontakt, inkludert forståelse for ulike mediekanaler, budskapsutforming og målgrupper. Kurset er helt nettbasert. 

Studiested
nettstudie
Studiet varer
september-november
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
Ikke studiepoeng
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Kursavgift

Om kurset

Kurset er nettbasert og svært fleksibel for deg som allerede er i jobb og ønsker å studere når du selv har mulighet.

Det stilles stadig større krav til virksomheters interne og eksterne kommunikasjon. Alle organisasjoner, offentlige og private bedrifter har behov for å kommunisere riktig med sine målgrupper. Dette er viktig for å kunne forvalte sitt eget omdømme, og derfor legger også stadig flere virksomheter vekt på dette. 

Kurset tar utgangspunkt i to moduler i det eksisterende årsstudiet i kommunikasjonsrådgivning

Modul 1: Medier, kommunikasjon og samfunn 
Modulen handler om informasjon og samfunnskontakt, og her blir det fokus på hvordan man når ut med et budskap, hvilke kanaler vi har, hvordan tradisjonelle medier og sosiale medier fungerer som kanaler. Mer konkret vil deltakerne få innsikt i:

  • Hvordan medier fungerer og hva som preger journalisters arbeidsdag 
  • Pressens samfunnsrolle
  • Pressens nyhetskriterier
  • Sosiale medier som kommunikasjonskanaler 
  • Målgrupper og budskap

Modul 2: Kommunikasjon i prosjektarbeid og team
I denne modulen er temaet  kommunikasjon i prosjektarbeid og team. Blant temaene som behandles er: 

  • Hva kjennetegner et prosjekt
  • Hvordan skape verdi i prosjekt (Verdiskapende prosjektledelse)
  • Teamarbeid – hvordan lykkes 
  • Kommunikasjon i prosjektarbeid og internt i team

Jobbmuligheter

Kurset er for deg som allerede jobber eller har erfaring innen kommunikasjonsarbeid og ønsker å fornye kompetansen, eller deg som i framtida ønsker å jobbe med kommunikasjonsfaglige oppgaver.

Det er et interessant arbeidsmarked for deg med kommunikasjonsfaglig kompetanse, gjerne i kombinasjon med kompetanse innen andre fagområder.

Kurset tilrettelegger for at du skal kunne bidra til vellykket kommunikasjon i egen virksomhet. Du vil blant annet tilegne deg kunnskap om intern og ekstern kommunikasjon som virkemiddel, kommunikasjon i ulike digitale kanaler og om etiske utfordringer innen kommunikasjonsarbeid.

Praktisk informasjon

Nettkurset åpner i september 2022. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere før oppstart. 

Kurset kan i sin helhet gjennomføres på nett, hvor alle forelesninger og alt studiemateriellet legges inn i læringsplattformen på nett .

Hver modul har ett arbeidsoppgave som avslutning, og ved godkjent innleveringsoppgave får du utstedt kursbevis. 

Søknad på kurset finner du her: Påmelding kurs

Søknadsfrist og opptak

Påmelding til kurset ligger under praktisk informasjon. Påmeldingsfrist er 1. juni 2022.

Hva koster det?

Kursavgift kr 3950,-. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 04 38, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder

Bilde av Anders Lindstad
Studieprogramansvarlig