Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder, yrkesfagløftet

Klasseledelse, elevkunnskap og pedagogiske metoder er et nasjonalt videreutdanningstilbud i regi av Utdanningsdirektoratet for yrkesfaglærere i programfag innen videregående opplæring. 

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Som en del av regjeringens satsing på yrkesfag har Kunnskapsdepartementet (KD) sammenfattet tiltak rettet mot yrkesfaglærere i strategien «Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere».

Studiet er på bachelornivå og blir tilbudt som deltidsstudium over ett år. Studiet er nettbasert, med digitale samlinger i løpet av studieåret. 

Foreløpig studieplan er tilgjengelig med forbehold om justeringer etter godkjenning. 

Praktisk informasjon

Det vil være inntil tre digitale samlinger hvert semester. Samlingene vil legges på tirsdager og onsdag.

Endelige datoer vil legges ut innen 1.juni 2022.

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i videregående skole, samt ansettelse i videregående opplæring, yrkesfaglig utdanningsprogram. 

Yrkesfaglærere er prioriterte søkere og det åpnes opp for avdelingsledere og fellesfaglærere ved yrkesfaglige utdanningsprogram, instruktører og faglige ledere i bedrift. Lærere fra friskoler kan også søke.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Søknadsportalen er åpen fra 1.februar - 1.mars.

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:evu.lup@inn.no