Karriereveiledning

God karriereveiledning har stor betydning for den enkelte, men også for næringsliv og lokalsamfunn. Denne yrkesrelaterte utdanningen passer for deg som vil jobbe profesjonelt med veiledning.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorene i et livslangt perspektiv. Studiet tar utgangspunkt i tre hovedtemaer:

  • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
  • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
  • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Videreutdanning i karriereveiledning retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Studiet legger til grunn at karriereveiledning angår alle elever i grunnopplæringen og mange personer, i ulike livssituasjoner, i den voksne delen av befolkningen.

God karriereveiledning har betydning for næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. Særlige utfordringer på veiledningssiden gjelder voksne i omstilling, sykmeldte med behov for re-orientering i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige.

Utdanningen bidrar til å se og forstå hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører innenfor karriereveiledningstjenester, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner i fellesskap kan nå utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske mål.

Denne videreutdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for på den måten å videreutvikle sin personlige kompetanse.

Jobbmuligheter

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere veiledere som allerede er i en veilederjobb eller er tiltenkt flere eller mer spissede veiledningsoppgaver i sin organisasjon.

Praktisk informasjon

Etter lang tid med ulike tiltak og tilpasninger i gjennomføring av studier på grunn av smittevern, har vi gjort oss flere erfaringer. Mange av disse endringene håper vi å slippe i framtida, men noen endringer har vi hatt så gode erfaringer med at vi tar de med oss videre. Derfor vil det sannsynligvis blir noen justeringer på programmet fram mot oppstart høsten 2021. For eksempel kan man forvente at samlingene kan bli noe kortere, samtidig som det følger digitale oppgaver før og etter samlingene.

Hovedtrekkene i oversikten under, ligger likevel til grunn for planleggingen av detaljene i gjennomføringen av KARRI for 2021/22.

Samlinger 2021/2022:

 

Samling Dato Tid Sted
1 1. - 3. september Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  
2 17. - 19. november Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  
3 9. – 11. februar Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  
4 20. – 22. april Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  

 

Tidspunkter for samlingene varierer avhengig av dag i hver samling:

 

Dag 1 i hver samling:  kl 10.30 - 17.00
Dag 2 i hver samling:  kl 9.00- 17.00
Dag 3 i hver samling:   kl 9.00 - 14.00

 

Innlevering hjemmeeksamen: 27.mai 2022.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er minimum en bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning og minst ett års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid. 

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere yrkesutøvere som allerede har veilederfunksjoner. Studiet er lagt opp slik at studentene i stor grad bruker arbeidsplassen som læringsarena i sine arbeidskrav. Dette betyr at studiet er vanskelig gjennomførbart for studenter som ikke har en arbeidsplass (eller kan få tilgang til en) hvor det drives veiledningsarbeid.

 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Torild Schulstok
Studieprogramkoordinator

Bilde av Håvard Saur
Høgskolelektor