Innovasjon i offentlig sektor

Studiet skal bidra til å fremme nytenking og nyskapning innenfor offentlig sektor i Norge.

Studiested
Eidsverket Gods
Studiet varer
1 år
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

For å møte framtidas krav til omstilling, nytenking og innovasjon er det viktig å rette fokus på de utfordringer og krav som offentlig sektor står overfor når det gjelder å ha en fleksibel organisasjon som er nytenkende og handlingsrettet. Studiet skal bidra til å fremme nytenking og nyskapning innenfor offentlig sektor i Norge. Studiet er velegnet for de som sitter i en dynamisk og krevende jobb og/eller ser behov for nye løsninger. Offentlig forvaltning er i stadig endring og omstilling. Nyskaping i kommunesektoren og samarbeid med næringslivet er viktig for utvikling av produkter og tjenester og dermed økt verdiskaping i samfunnet. 

Målgruppe
Studiet rettes mot ansatte i offentlig sektor, særlig ansatte i kommunen. Personer som  arbeider med utviklings- og endringsarbeid i andre sammenhenger opp mot offentlig sektor, vil også ha nytte av studiet. Det er velegnet for personer i lederstillinger, prosjektledere og personer som arbeider med strategisk utviklingsarbeid.

Gjennomføring av studiet

Det er tre samlinger pr. semester. Du må ha deltatt på to av tre samlinger pr semester for å få gå opp til eksamen. Oppstartsamlingen i september er obligatorisk.

Samlingene er på Eidsverket Gods på Bjørkelangen. Høgskolen kan gi informasjon om transport og overnattingsmuligheter i forbindelse med samlinger.

Det er avsluttende eksamener i begge emner som inngår i studiet.. En eksamen ved slutten av første semester og en eksamen ved slutten av andre semester.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut og sende inn skjemaet under, husk å legge ved dokumentasjon.

Søknadsskjema Innovasjon i offentlig sektor. 

Hva koster det?

46000,- i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet regnes både som etter- og videreutdanning og som grunnutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå  som en del av en fri bachelorgrad i henhold til Høgskolen i Innlandets studieforskrift.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no eller telefon 62 43 04 38, eller noen av våre ansatte:

Studieveileder