Innføring i psykisk helsearbeid

Psykiske lidelser er blant de store folkehelseutfordringene i Norge. Dette enkeltemne gir deg kompetanse innen folkehelsearbeid rettet mot eldre. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 måneder
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om kurset

Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning, med fokus på eldre menneskers spesielle situasjon og hjelperens ansvar og funksjon i forhold til denne aldersgruppen.

Psykiske lidelser og demens sykdommene er blant de store folkehelseutfordringene i Norge. Med den kommende økningen i antall eldre, er kompetanse i folkehelsearbeid av stor betydning.

I nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld.st. nr 16, 2011 – 2015) pekes det på fremtidens omsorgsutfordringer. Økningen i andelen eldre over 80 år vil gi økt antall eldre mennesker med kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Nye generasjoner brukere av omsorgstjenester forventes å kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud.  Samtidig vil flere friske eldre kunne nyttiggjøre seg avansert behandling når sykdom rammer. Realiseringen av målsettingen for norsk eldreomsorg krever personell med gode fagkunnskaper og med fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt og gruppen syke eldre og deres behov spesielt (Meld. St. 15, 2017–2018). Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. 

Fullført og bestått emne kan innpasses i videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse.

Studiet gjennomføres med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er bachelor i helsefag samt 2års relevant erfaring etter endt grunnutdanning

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00.

Du kan også ta kontakt med : 

{{name}}
Studieprogramansvarlig