Innføring i psykisk helsearbeid

Psykiske lidelser er en stor folkehelseutfordring i Norge. Dette enkeltemne gir deg kompetanse innen folkehelsearbeid rettet mot eldre. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 måneder
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Fleksibel (Studiet er for tiden ikke åpent for søking.)
Pris
Semesteravgift

Om kurset

Psykiske lidelser og sykdommer knyttet til demens utgjør en stor folkehelseutfordring i Norge. Med den kommende økningen i antall eldre, er kompetanse innen folkehelsearbeid av stor betydning.

Innføring i psykisk helsearbeid med vekt på eldre bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning, og retter oppmerksomheten mot eldre menneskers spesielle situasjon og hjelperens ansvar og funksjon opp mot denne aldersgruppen.

I nasjonal helse- og omsorgsplan (Meld.st. nr 16, 2011 – 2015) pekes det på fremtidens omsorgsutfordringer. Økningen i andelen eldre over 80 år vil gi økt antall eldre mennesker med kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Nye generasjoner brukere av omsorgstjenester forventes å kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud.  Samtidig vil flere friske eldre kunne benytte avansert behandling når sykdom rammer.

Realiseringen av målsettingen for norsk eldreomsorg krever personell med gode fagkunnskaper og med fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt og gruppen syke eldre og deres behov spesielt (Meld. St. 15, 2017–2018). Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. 

Studiet gjennomføres med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er bachelor i helsefag samt to års relevant erfaring etter fullført grunnutdanning

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

For å dokumentere praksis må du laste opp attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført og bestått studium kan innpasses i videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00.

Du kan også ta kontakt med : 

Bilde av Marit Berg
Studieprogramansvarlig