Inkludering og tilrettelegging i det digitale samfunnet

Hvis du jobber med barn og unge, og er opptatt av deres inkludering og tilrettelegging i det digitale samfunnet, er dette et emne som passer for deg. Emnet er på masternivå.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 semester
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
10
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet er på 10 studiepoeng og omhandler:

  • Digital danning og digital risiko for barn og unge
  • Digital didaktikk
  • Digitale medier og digitale læringsverktøy
  • Digitale dilemma – kritiske perspektiv på det digitale samfunn
  • Digital inkludering og universell utforming
  • Hva barn og unge kan gjøre for å meste ulike digitale utfordringer
  • Spesialpedagogikk og IKT og digital tilpasning for alle barn og unge

 Emneplanen finner du  her

Undervisningen på studiested Hamar er lagt til fire dager i høstsemesteret 2021. Datoene finner du i boksen praktisk informasjon.

Praktisk informasjon

Studiet har 4 undervisningsdager høsten 2021. Datoene vil legges ut her så snart de er klare. 

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er lærerutdanning, bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng. Søkere som ikke har minimum 3-årig lærerutdanning, må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som deler av fordypningen på 80 studiepoeng i pedagogikk.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder