Inkluderende miljøer og likeverd i barnehagen

Hvis du jobber i barnehage og er opptatt av likeverd samt å skape inkluderende miljøer, kan du ta dette emnet på masternivå.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 semester
Studieform
Samlingsbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet er på 15 studiepoeng og omhandler:

  • Perspektiver som kan bidra til å skape inkluderende pedagogiske miljøer og fremme likeverd i barnehagen
  • Sammenhenger mellom samfunn, politikk og barnehagepedagogikk i arbeid for likeverd og inkludering
  • Analytiske verktøy for kritisk refleksjon og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. En fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som 60 av de 80 studiepoengene i pedagogikk.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen
Studieveileder