Identitet, kroppsbilde og seksuell helse

Identitet, kroppsbilde og seksuell helse i barnehage og skole er et videreutdanningstilbud på masternivå for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole, samt for ansatte i PP-tjenester.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Videreutdanningen er relevant for alle som ønsker å heve egen undervisnings- og veiledningskompetanse innenfor temaet identitet, kroppsbilde og seksuell helse. I Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse Snakk om det! (2017-2022) fremmes en forventning om styrket seksualundervisning i skolen, samt at barnehagelærere skal jobbe for at barn utvikler god seksuell helse. Seksuell helse for barn innebærer at de forstår, aksepterer og mestrer følelser og er trygg på egen kropp og identitet. I Fagfornyelsen 2020 er områder som seksualitet og kjønn, mediebruk, å sette grenser, samt å håndtere tanker, følelser og relasjoner del av det tverrfaglige emnet Folkehelse og livsmestring. Emnet skal dekkes i hele grunnopplæringen, inkludert videregående opplæring. I tillegg er det behov for kompetanse blant lærere og spesialpedagoger i tilpasset seksualundervisning for elever med kronisk sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021/2022

Høst 2021:

20.-21.oktober - studiested Hamar

Vår 2022:

2.-3.februar  -digitalt seminar

23.-24.mars - digital seminar

*Med forbehold om endringer

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er fullført minimum 3-årig lærer- eller barnehagelærerutdanning, eller bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med minimum 60 studiepoeng pedagogikk/spesialpedagogikk (f.eks. PPU). Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller vernepleie med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak. 

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder

Studieveileder