Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Vil du lære mer om sjeldne diagnoser? I samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, tilbyr vi dette studiet.

Studiested
Digital undervisning
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. nov. 2022

Om utdanningen

Målet med studiet er å sørge for at fagpersoner og tjenesteytere som jobber med sjeldne diagnoser blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. 

Det er anslått at det er mer enn 200.000 personer som lever med en sjelden diagnose i Norge, og det er registrert mellom 6000 og 7000 sjeldne diagnoser.

Frambu, som vi samarbeider med om dette studiet, er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Vi ønsker å gi fagpersoner og tjenesteytere, som jobber med personer med sjeldne diagnoser, mer kunnskap og bidra til holdningsutvikling. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har nødvendig kompetanse, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

Studiet er nettbasert, all undervisning foregår digitalt.

En liten video om studiet kan du se her: https://vimeo.com/744124181

Samlinger

Dette studiet har 1 dags digital oppstartssamling, og 5 webinarer. Oppstartssamlingen er den 20.januar. Webinarene gjennomføres på følgende datoer:

  • Webinar 1 onsdag 8. februar kl. 09-10.30
  • Webinar 2 torsdag 2. mars kl. 9-10.30
  • Webinar 3 tirsdag 14. mars kl. 9-10.30
  • Webinar 4 onsdag 12. april kl. 9-10.30
  • Webinar 5 fredag 5. mai kl. 9-10.30

 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Søknadsfrist i 2022 er 15.november.

Du finner studiet under "Betaling- og oppdrag" og deretter "Fakultet for helse- og sosialvitenskap, vår 2023" i Søknadsweb.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. 

I tillegg er det en studieavgift på 5750 kroner. 

Søkere som tilbys studieplass og som takker ja til tilbudet er forpliktet til studieavgiften jfr angrerett på betalingsstudier.

 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg. Studieplanen for oppstart 2023 er snart tilgjengelig.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig