Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser

Er du på utkikk etter mer kunnskap om sjeldne diagnoser? I samarbeid med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, tilbyr vi dette studiet. Studiet er nettbasert, med en dags oppstartsamling på Frambu i 2022.

Studiested
1 dags oppstartssamling, resten er digitale samlinger.
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. nov. 2021

Om utdanningen

Det er anslått at det er mer enn 200.000 personer som lever med en sjelden diagnose i Norge, og det er registrert mellom 6000 og 7000 sjeldne diagnoser. Frambu er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og har som oppgave å bidra til kompetanseheving hos fagpersoner og tjenesteytere, og vi samarbeider med Frambu om dette studiet. Det er dokumentert at mangel på kunnskap blant fagpersoner er en stor utfordring for dem som har en sjelden diagnose og deres pårørende.

Vi ønsker å gi fagpersoner og tjenesteytere, som jobber med personer med sjeldne diagnoser, mer kunnskap og å bidra til holdningsutvikling, slik at disse blir dyktigere og tryggere i sin tjenesteutøvelse. Det er vesentlig for personer med sjeldne diagnoser at tjenesteyterne i deres hjemkommune har egen kunnskap, kjenner andre kunnskapskilder og erkjenner nødvendigheten av samarbeid med andre tjenesteytere slik at tjenestetilbudet blir koordinert og helhetlig.

En liten video om studiet kan du se her: https://vimeo.com/591565032/f92d9cdce4

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. 

I tillegg er det en studieavgift på 5670 kroner. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

Studieprogramansvarlig