Helse, funksjonssvikt og mestring i eldre år

Studiested
Elverum
Studiet varer
4 måneder
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Februar
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. des. 2021

Om utdanningen

Dette er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning i regionen og landet for øvrig. Utdanningen er et studium med fokus på diagnoser, behandling, forebygging og helsefremming i omsorgen som gis til eldre syke.

Nye generasjoner brukere av omsorgstjenester forventes å kreve et mer mangfoldig tjenestetilbud.  Samtidig vil flere friske eldre kunne nyttiggjøre seg avansert behandling når sykdom rammer. Realiseringen av målsettingen for norsk eldreomsorg krever personell med gode fagkunnskaper og med fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt og gruppen syke eldre og deres behov spesielt (Meld. St. 15, 2017–2018). Utdanningen er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. 

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist for studiet er 15.desember.

Du trenger bachelor innen helsefag, og 2 års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelorgrad for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studiet har ingen studieavgift våren 2022, men du må betale semesteravgift. 

Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan tas som frittstående emne for helsepersonell med bachelorgrad, eller som første kurs i i alt fem kurs som til sammen utgjør en videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse, som igjen gir innpass på mastergrad i psykisk helse.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder