Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

Ønsker du å utgjøre en positiv forskjell for barn og unge? Emnet retter oppmerksomheten mot forebygging på individ og institusjonsnivå, samt tar opp tema som marginalisering og sosiale problemer.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
Et semester
Studieform
Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Januar
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. nov. 2022

Om utdanningen

Emnet er et bredt anlagt studium i forbyggende arbeid overfor barn og familier som er i utsatte posisjoner i samfunnet. Det legges vekt på at forebygging må ses i sammenheng med samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering på sentrale arenaer i samfunnet.

På makronivå rettes oppmerksomheten mot ulike typer marginalisering av barn og unge, som f. eks. fattigdom, ulike typer ”utenforskap” og rusavhengighet hos foreldre eller rusbruk blant ungdommene selv.

På mikronivå rettes oppmerksomheten spesielt mot ulike typer helsemessige og sosiale problemer som barn, unge og foreldre har. Kunnskap om problemskapende faktorer og samfunnsmessige mekanismer som bidrar til marginalisering, vil gi kunnskap om hva slags forebyggende innsatser som kan fremme deltakelse og hemme marginalisering.

Emnet gir en oversikt over ulike typer forebygging på samfunnsnivå, i institusjoner som familie, barnehage, skole, etc., og på individnivå. I denne sammenheng tas det også opp temaer knyttet til tidlig intervensjon.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er bachelorutdanning i barnevern, vernepleie, eller sosialt arbeid. Annen utdanning med relevant tilleggsutdanning eller arbeidserfaring innen helse- og sosialfag vurderes individuelt. Dette gjelder for eksempel sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, grunnskolelærer, barnehagelærer, pedagogikk, psykologi eller relevante samfunnsfaglige utdanninger.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

null

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Emnet kan blant annet inngå i master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen til HSV på hsv-studieadm-l@inn.no 

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Halvor Fauske
Studieprogramansvarlig