Engelsk fordypning

Sist endret 11. mars 2022 09:24 av Heidi Anine Larsen Skjefstadmoen

 Det å ha god kompetanse i engelsk er en forutsetning i mange jobber, både i Norge og internasjonalt. Studiet gir mulighet for å fordype seg i noen sentrale emner i engelskfaget.