Engelsk fordypning

Sist endret 25. aug. 2021 14:48 av lenkeretter@localhost

Du har en årsenhet i engelsk og ønsker å lære mer.  Studiet gir mulighet for å fordype seg i noen sentrale emner i engelskfaget. Det å ha god kompetanse i engelsk er en forutsetning i mange jobber, både i Norge og internasjonalt.