Engelsk 2 for 8.-13.trinn, kompetanse for kvalitet

Med dette studiet vil du videreutvikle kompetansen din i engelsk. Du får mulighet til å reflektere over og skrive om din praksis som engelsklærer på ungdomstrinnet og videregående.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September (Første samling 8.-9.september)
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, hvordan det kan brukes i undervisning på ungdoms- og videregåendetrinnet, og arbeid med tekster ut fra ulike perspektiver, samt mer inngående kunnskaper om det engelske språksystemet.

Praktisk informasjon

Undervisningsplan studieåret 2021/2022 

Det planlegges fysiske samlinger på Hamar. Samlingene kan bli gjort digitale av smittevernhensyn.

Undervisningsdager: onsdag og torsdag

Høst 2021:

8.-9.september - Digital samling

27.-28.oktober - Hamar

24.-25.november - Hamar

Vår 2022: 

26.-27.januar

9.10.mars

4.-5.mai

Opplegg med The Norwegian Study Center in York i uke 13.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 8. til 13. trinn og minst 30 studiepoeng i engelsk fra allmenn- eller grunnskolelærerutdanning eller Engelsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelsk undervisning på trinn 8-13.

 

Les mer om søknad og opptak

 

Søknadsprosess kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av UDIRs ordning med kompetanse for kvalitet. Søknadsprosessen er todelt og går først via UDIR og deretter høgskolen

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Svar på søknaden vil bli sendt ut innen utgangen av mai.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med: evu.lup@inn.no