Elevvurdering og læring 1

Nettbasert videreutdanning innen læringsfremmende vurdering og ledelse av læring.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 år
Studieform
Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Har du lyst til å videreutvikle din og skolens vurderingspraksis og samtidig bli skolens vurderingsekspert? Elevvurdering og læring 1 er en 100% nettbasert videreutdanning for lærere og ledere i skolesektoren som ønsker å videreutvikle sin kompetanse knyttet til ledelse av læring med vekt på vurdering.

Selve studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Emnet er organisert i tre moduler på høgskolens digitale læringsplattform. Hver modul avsluttes med et arbeidskrav, og arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

  • Modul 1 har oppstart i august og varer til midten av november og fokuset er på det teoretiske bakteppet og grunnlaget for læringsfremmende vurdering. Her vil studenten i hovedsak arbeide med faglig fordypning i form av videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og andre nettressurser.
  • Modul 2 (varer fra midten av november til og med februar) retter fokus mot utvikling av undervisningspraksis. I denne modulen legges det opp til et digitalt læringsfellesskap mellom studentene, og modulen avsluttes med en individuell innlevering som hverandrevurderes (medstudentvurdering).
  • Modul 3 er spesielt rettet mot helhetlig kompetanse i form av kobling mellom det teoretiske grunnlaget og undervisningspraksis. Denne modulen arbeides det med i mars og april.
  • Eksamen gjennomføres i månedsskiftet mai/juni.

Studiet er avlyst for studieåret 2020/2021

Praktisk informasjon

Organisering og læringsformer

Emnet er organisert i tre moduler på høgskolens digitale læringsplattform. Hver modul avsluttes med et arbeidskrav, og arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Modul 1 fokuserer på det teoretiske bakteppet og grunnlaget for læringsfremmende vurdering. Her vil studenten i hovedsak arbeide med faglig fordypning i form av videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og andre nettressurser. I modul 2 rettes fokus mot utvikling av undervisningspraksis. I denne modulen legges det opp til et digitalt læringsfellesskap mellom studentene, og modulen avsluttes med en individuell innlevering som hverandrevurderes (medstudentvurdering). I emnets siste modul er fokuset spesielt rettet mot helhetlig kompetanse i form av kobling mellom det teoretiske grunnlaget og undervisningspraksis.

Arbeidskrav

Studiet har tre arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Første arbeidskrav er å gjennomføre en rekke obligatoriske, individuelle oppgaver i modul 1. Andre arbeidskrav er å planlegge, prøve ut og reflektere rundt et undervisningsopplegg, inkludert sparring med medstudenter. Tredje arbeidskrav består av en skriftlig eksamenslignende innlevering, der teori skal kobles til praksis. Det blir gitt feedback på arbeidskrav 3.

Vurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Studentene gjennomfører én individuell 30 timers hjemmeeksamen. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste og E er dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått.

Litteratur

Litteraturliste foreligger ved studiestart.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

14.900kr (9000kr ved fullført SkoleVFL) i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er på masternivå, og kan eventuelt senere søkes innpasset i en master i pedagogikk eller andre relevante mastere.

Ta kontakt

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Vegard Vålnes Meland
Studieveileder

Bilde av Egil Weider Hartberg
Studieveileder

Bilde av Marianne Sveen
Studieveileder