Dokumentarfilmhistorie

Har du interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og dokumentarfilm i særdeleshet? Da er dette emnet noe for deg.  Dette emnet kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 semester
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Dokumentarfilmhistorie er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng, som går over ett semester (vårsemesteret 2022). Det passer for alle med interesse for filmhistorie i sin alminnelighet og dokumentarfilm i særdeleshet. Det kan brukes som en videreutdanning for lærere, journalister eller andre med film som en del av sitt arbeidsfelt, og kan også inngå som et valgemne i de ulike bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Opptakskravet er generell studiekompetanse/realkompetanse.

Emnet tilbyr en fordypning i den internasjonale dokumentarfilmens historie. Filmens historie starter med dokumentaren, med enkle beskrivelser av dagliglivets store og små hendelser. Siden den gang har dette naturligvis endret seg, men fortsatt er dokumentarfilmens spesielle forhold til virkeligheten grunnleggende for sjangerens fascinasjonskraft: at filmen befolkes av mennesker som oss selv og at det vi ser faktisk har skjedd. Dokumentarfilmens sannhetskrav er imidlertid omdiskutert, siden også den forteller sin historie ut fra et bestemt perspektiv og med en bestemt hensikt, og dermed aldri er en objektiv framstilling av virkeligheten.

Sjangerens historiske utvikling kan langt på vei betraktes som endringer i filmskaperes måte å håndtere dette problematiske forholdet til virkeligheten på. Men også mange andre forhold kan være med på å forklare hvorfor og hvordan dokumentaren har endret seg over tid. Det historiske perspektivet vil derfor belyses med utgangspunkt i både politiske, teoretiske, etiske, estetiske, økonomiske og teknologiske forhold som kan knyttes til dokumentarfilmens historiske utvikling fram til i dag.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette gir emnet deg

  • God oversikt over den historiske utviklingen av den internasjonale dokumentarfilmen
  • Kjennskap til de viktigste filmene og filmskaperne på feltet
  • Kjennskap til viktige teoretiske og etiske diskusjoner knyttet til dokumentarfilmproduksjon
  • Bakgrunn for å kunne vurdere trender i dokumentarfilmproduksjonen i lys av politiske, kulturelle, teknologiske og økonomiske forhold i samtiden
  • Evne til gjennomføre en næranalyse av film

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:
 

Bilde av Tore Ulrik Helseth
Studieveileder