Disability studies in education and social work

Analysis of body and mind. Analysis of normality and difference. Analysis of rights.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
1 semester
Studieform
Heltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Funksjonshemming blir ofte sett på som en tilstand som oppstår i samspillet mellom individet og hans eller hennes omgivelser. Samtidig innebærer en funksjonshemning personlige erfaringer. Disability Studies er et tverrfaglig studie som gir en analyse av de mest grunnleggende konseptene i vår kultur: kropp og sinn, normalitet og forskjell, frihet og rettigheter. Og hvordan disse faktorene påvirker våre oppfatninger, lover, institusjoner og det daglige liv. Målet med dette studiet er at studenten utvikler en kritisk og tverrfaglig forståelse av funksjonshemming med særlig vekt på utdanning og sosialt arbeid.

Praktisk informasjon

Studieprogrammet består av to emner:  Disability and Society and Participation, Inclusion and Justice – implications for education og Disability and Society.

Målet med studiet er at studenten utvikler en kritisk og tverrfaglig forståelse av funksjonshemming med særlig vekt på utdanning og sosialt arbeid.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsperiode:

1.september-1.oktober

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Du kan også være interessert i:

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

{{name}}
Studieveileder