Deltidsstudium i engelsk (Language 1 og Language 2)

Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av dette studiet vil du få innsikt i språket. De to emnene English language 1 og English language 2 utgjør 50% av et årsstudium i engelsk, og det er mulig å bygge på med emnene English literature and culture 1 og English literature and culture 2 for å fullføre årsstudiet.

Studiested
Hamar
Studieform
Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
EN
Oppstart
November
Søknadsfrist
23. okt. 2022

Om studiet

Deltidsstudium i engelsk er både et ferdighets-, kunnskaps- og dannelsesfag. Utdanningen gir en bred innføring i engelsk språk, og både teori og praktiske språkferdigheter vektlegges.

Utdanningen har to emner, hvert på 15 studiepoeng. Emnene har fokus på grammatikk og fonetikk (lydsystem og intonasjon).

Praktisk informasjon

Undervisningen starter mandag 7. november kl. 08.15.

Det er obligatorisk undervisning med fysisk oppmøte på campus Hamar mandager kl. 08.15-12.00 og onsdager kl. 12.15-16.00.

Søknadsfrist og opptak

15.oktober er søknadsfristen

Det kreves generell studiekompetanse inklusive dokumenterte engelskkunnskaper, men med unntak for norskkunnskaper.

I tillegg kreves det oppholdstillatelse etter kap. 4 § 34 (kollektivt vern) eller § 28 (individuelt asyl) i utlendingslova