Bruk av GIS for offentlig forvaltning i landbruket

Jobber du i offentlig sektor med forvaltning av utmark, jordbruk og skogbruk? Ønsker du deg bedre GIS-kunnskaper i jobben? Visste du at det finnes veldig mye data og verktøy gratis tilgjengelig for alle?

Studiested
null og Oslo
Studiet varer
17 uker
Studieform
Deltid
Studiepoeng
5
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
Oktober
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

I kurset lærer deltakerne å innhente offentlig tilgjengelige geografiske data, løse praktiske forvaltningsoppgaver knyttet til ressurskartlegging, samfunnsverdier, skogforvaltning og viltforvaltning m.m., og fremstille enkle kart for kommunikasjon med andre. Kurset vil være praktisk rettet, med ferdigheter som viktige læringsmål.

Du kan ta kurset på to måter: Den ene måten ved å bli tatt opp som student, betale semesteravgift (i tillegg til kursavgift) og å få karakterutskrift som viser at du har tatt 5 studiepoeng. Alternativt kan du delta uten å være tatt opp som student. Da betaler du ikke semesteravgift, men får heller ikke karakterutskrift. Utover dette, følger alle studentene det samme opplegget. Alle som består kurset mottar kursbevis.

Hva lærer du?
Finne gratis geodata for landbruksforvaltning i Norge.
Bruke GIS-verktøy for analyser av forvaltningsspørsmål knyttet til skogbruk, jordbruk og utmark.
kan fremstille enkle kart som kan brukes i kommunikasjonen med andre i offentlig forvaltning og med landbruksnæringene.

Hvordan foregår undervisningen?
Kurset er et nettbasert kurs, med én frivillig samling. Samlingen er på Gardermoen, men man trenger ikke å delta på samlingen for å gjennomføre kurset. Samtidig gir deltakelse på samlinger betydelig fag-sosialt utbytte. Siden kurset er nettbasert, vil studentene og forelesere kommunisere på nett, bl.a. på sosiale medier. Læringsressursene i form av videoforelesninger og instruksjonsvideoer spilles inn og lastes opp på Canvas, slik at studentene kan se videoene når de ønsker. Det er oppgaver som skal leveres inn digitalt. Eksamen er en skriftlig hjemmeoppgave som vil bestå av innhenting, analyser og fremstilling av geodata som er knyttet til offentlig forvaltning.

Vi bruker verktøyet QGIS, som er åpen programvare og gratis tilgjengelig. Siden både data og programvare er gratis, kan du fortsette å bruke dem etter kursslutt. QGIS har for disse fleste formål de samme funksjonene og kapasitet som kommersielle alternativer som f.eks. ArcGIS.

Er det opptakskrav og krav til forkunnskaper?
Opptakskravet er generell studiekompetanse, eller realkompetanse, hvis du vil tas opp som student. Hvis du ikke vil tas opp som student, er det ingen opptakskrav. Du trenger ikke å kunne GIS for å ta kurset, men du bør ha grunnleggende kunnskaper i bruk av pc. Det er også veldig nyttig å ha litt kunnskaper om utmarksforvaltning.

Forelesere
Det er to forelesere på kurset:

Vladimir Naumov, førsteamanuensis på Høgskolen i Innlandet (Evenstad)
Endre H. Hansen, prosjektleder på Skogkurs
Begge foreleserne har doktorgrad i skogbruksplanlegging og utstrakt praktisk erfaring i bruk av GIS i skogbruk og utmark og har også erfaring fra samarbeid om tidligere gjennomførte GIS-kurs på lignende form.

Praktisk informasjon

Samlingen holdes på Gardermoen Airport Hotel

Kurset gir 5 ECTS, og det forventes totalt cirka. 100-120 timers arbeidsinnsats fra studentene totalt.

 

For deg som vil tas opp som student og få studiepoeng

Opptakskrav: generell studiekompetanse eller realkompetanse

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER, husk å ha dokumentasjon på fullført utdannelse eller realkompetanse tilgjengelig. Etter at søknaden din er behandlet, mottar du e-post om hvordan du går frem videre og lenke til nettsted hvor du betaler kursavgiften med kort.

Etter bestått kurs vil du motta karakterutskrift og kursbevis.

Kursavgiften er totalt 7290 kr + kr 738 i lovpålagt semesteravgift, som inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) på en samling.

Hvis man ikke vil delta på samlingen, er kursavgiften totalt 5000 kr + kr 738 i lovpålagt semesteravgift.

 

For deg som ikke vil tas opp som student

Opptakskrav: ingen

Hvordan søker du opptak: Søk opptak HER

Etter bestått kurs vil du motta kursbevis.

Kursavgiften er totalt 6290 kr, som inkluderer kost (lunsj og middag ankomstdag, frokost og lunsj avreisedag) og losji (enkeltrom) på en samling.

Hvis man ikke vil delta på samlingen, er kursavgiften totalt 4000 kr i lovpålagt semesteravgift.

 

Det er muligheter for overnatting fra dagen før kursstart, ta kontakt med hotellet.

Påmeldingsfrist: 1.oktober, men løpende opptak etter det. Totalt er det 20 plasser.

Ved avmelding innen 1. november, tilbakebetales beløpet fratrukket adm.gebyr på 500 kr. Ingen tilbakebetaling ved avmelding etter 1. november.

Dette kurset er finansiert av prosjektmidler fra DIKU. Kurset er derfor spesielt rimelig i år. Hvis det er interesse, vil kurset kunne gis senere, men kursavgiften vil da bli høyere.

 

Programvare 

Kursledere vil gi støtte kun for PC (Windows og Linux) plattformer. Macintosh kan vi dessverre ikke støtte.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

6290 - 7290 i tillegg til semesteravgift.

Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I emneplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over eksamen, læringsmål og vurderingsformer.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

Bilde av Mona Kristin Sagen
Studieveileder