Bachelor in Music Business - Production

Studiet for deg som ønsker å bli en profesjonell nøkkelperson i musikkbransjen innen talentutvikling, låtskriving og musikkproduksjon. Du vil få inngående kunnskap og kompetanse om bransjen.

Studiested
Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Utdanningen gir en bred og omfattende innføring i de forskjellige kreative oppgavene som ligger bak en moderne musikkproduksjon, men tar også for seg det økonomiske og administrative aspektet.

Studiet tar for seg både business og produksjon, og har dermed innslag av økonomi, regnskap og markedsføring, da musikkbransjen også etterspør kompetanse innenfor dette. Du vil også få kunnskap om lydproduksjon, låtskriving og Artists and Repertoire (A&R) management. I tillegg lærer du om musikkbransjen og markedet, og du vil få musikk- og kulturforståelse.

Jobbmuligheter

Med en bachelor i Music Business - Production kan du jobbe som produsent, låtskriver, Music Supervisor, lyddesigner, lydtekniker, repertoar- og artistutvikler i plateselskap, musikkforlag eller andre stillinger som krever kompetanse innen musikkproduksjon.

Mange av våre tidligere studenter har blitt rekruttert til disse stillingene, der flere i dag jobber som låtskrivere, men også som artister. I tillegg vil studiets innslag av økonomi og markedsføring også kunne gi deg en rekke andre jobbmuligheter i musikkbransjen.

Handelshøgskolen Innlandet har et svært tett samarbeid med musikkbransjen, og alle foreleserne i musikkfagene har en aktiv rolle i musikkbransjen. Gjennom studiet vil du møte viktige personer i bransjen, både i undervisning og andre sammenhenger.

Vi samarbeider med bedrifter som Universal Music, Sony Music, Warner Music, BY:LARM, Music Norway samt en rekke andre labels/aktører. Dette gir gode muligheter for å knytte kontakter for videre karriere.

Praktisk informasjon

Anbefalt utstyr

Undervisningen er lagt opp slik at det er en stor fordel å ha kurant utstyr å jobbe på til enhver tid. 
Det praktiske arbeidet i studiet baserer seg i stor grad på at studentene jobber på sine egne datamaskiner og vi vil derfor sterkt anbefale alle nye studenter å gå til anskaffelse av egen maskin. Følgende utstyr anbefales:

  • Datamaskin: Apple MacBook Pro 15" eller større med minimum Dual-core Intel Core i5 på 2,7 GHz, 8 GB minne og 256 GB lagringsplass.
  • Lukket headset: Beyerdynamic DT770 eller Beyerdynamic DT880
  • Software: Apple Logic Pro X

All undervisning og veiledning vil foregå på Mac og i programmene Logic.
Apple opererer med egne «utdanningspriser», så det kan være greit å kjøpe deres produkter i Apple Store, Eplehuset, Humac, men sjekk gjerne priser hos Elkjøp, Power o.l. også. 

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I 5.-6. semester kan du velge praksis i musikkindustrien som et valgemne. Selv om utplassering ikke er en obligatorisk del av studiet, kan dette være en god anledning til å gjøre seg kjent i musikkbransjen.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Vi samarbeider og har utvekslingsavtaler med flere utenlandske utdanningsinstitusjoner bl.a. The Clive Davis Institute ved New York University, Belmont University (Nashville), Middle Tennessee State University (Nashville), Musicians Institute (LA), Queensland University of Technology (Brisbane, Australia) med flere. Utveksling gir deg internasjonal erfaring og kompetanse som du tar med deg videre.

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, i følge  Time Magazine.                        

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en  NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Det er mulig å studere videre på mastere i utlandet. Tidligere studenter har tatt master i låtskriving (MMus Songwriting) ved School of Music and Performing Arts ved Bath Spa University i England,  Salford University (Manchester) og andre universiteter i England.
Det er også mulig å ta en master ved Universitetet i Agder.

Studiet kvalifiserer også for videre studier på masternivå ved Høgskolen i Innlandet som: Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse (MØLED) og Master i offentlig ledelse og styring (MPA).
(Forutsatt at man velger de valgemnene som kvalifiserer til videre opptak til disse masterstudiene.)

Les hva studentene våre mener

  • Kvinnelig student stående i en gang inne i et bygg. - Studiet gir oss svært mange muligheter 11. juni 2021 13:28

    Johanne Frisk Isaksen flyttet til Rena for å studere Bachelor i Music Business – Production. Det inkluderte et utvekslingsopphold i Los Angeles.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig