Bachelor i vernepleie, deltid

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
4 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Vernepleierutdanningen utdanner brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir deg autorisasjon som helsepersonell.

Som vernepleier vil du ha kompetanse innenfor funksjonshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, helsefremming og helsehjelp for mennesker med sammensatte behov og utviklingshemming.

Deltids vernepleiestudium er inndelt i til sammen sju teoriemner og tre praksisperioder, som alle er obligatoriske og må tas i den rekkefølgen de fremkommer i studieplanen.

Praksisperiodene er på til sammen 30 uker. Praksis er en sentral læringsarena og kontakt med brukere og erfarne yrkesutøvere er viktig for studentenes læring av teori, ferdigheter og generelle kompetanse.

Heltidsstudium er beregnet til 1600 student-arbeidstimer timer pr. år, og dette fleksible vernepleiestudiet har en belastning på 75% av dette.

Jobbmuligheter

Som vernepleier har du spennende og varierte yrkesmuligheter, og det er stort behov for vernepleierens kompetanse. Vernepleiere jobber i dag på en rekke arenaer, som for eksempel i tjenester knyttet til mennesker med utviklingshemming, innen habilitering/rehabiliteringstjenester, psykisk helsearbeid, rusarbeid, skole, barnehage, eldreomsorg og innen kultur og fritid.

 

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les om krav til realkompetanse her

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les om attester og erklæringer her

Poenggrense 2019*

Ordinær kvote: 50,3
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,1
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

*sist opptak til studiet var i 2019

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I vernepleierutdanningen er praksis en sentral læringsarena og kontakt med brukere og erfarne yrkesutøvere er viktig for studentenes læring av teori, ferdigheter og generelle kompetanse. Utdanningen legger opp til tre perioder med direkte brukerrettet praksis, til sammen 30 uker. 

Høgskolen har ansvar for å skaffe og tildele praksisplasser. I hovedsak er Innlandet høgskolens viktigste område for praksisutplassering.

Det må påregnes merkostnader til reise og opphold i forbindelse med praksis-studiene.

Mer informasjon om praksis på studiet finner du her.

Utveksling

Som bachelorstudent i vernepleie har du mulighet til utveksling/praksis i utlandet. Fordypningsoppgaven kan skrives i utlandet etter nærmere avtale.

For mer informasjon om tilgjengelige destinasjoner, kontakt studieprogramansvarlig. Destinasjonene kan variere fra år til år.

Videre utdanningsmuligheter

Vernepleiere kan bygge på utdanningen med master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier eller master i karriereveiledning. Studiet kvalifiserer for å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med studieadministrasjonen HSV på hsv-studieadm@inn.no eller telefon 62 43 00 00. 

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Håkon Glommen Eriksen
Studieprogramansvarlig

Bilde av Stian Bakkom
Studieveileder