Bachelor i utmarksforvaltning

Ønsker du å jobbe med forvaltning og bærekraftig bruk av biologiske ressurser? Studiet gir deg kunnskap innen disse områdene, og du får i tillegg anledning til å delta i spennende forskningsarbeid.

Studiested
Evenstad
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Dagens miljøutfordringer, inkludert menneskeskapte klimaendringer, fører til at kunnskap om bærekraftig bruk av biologiske ressurser er etterspurt.

Denne treårige utdanningen i utmarksforvaltning kombinerer praktiske øvelser og teori for å gi deg en bred kunnskap om biologisk mangfold, bærekraftig bruk og forvaltning av vilt- og fiskeressurser og næringsvirksomhet i utmark.

Du kan velge mellom to ulike fordypninger i løpet av bachelorgraden; forvaltning og næring eller forvaltning og forskning. For fordypning i forvaltning og næring er økonomi et sentralt tema som kommer inn i tillegg til næringsutvikling og innovasjon, mens i fordypning forvaltning og forskning går man dypere inn i forskningsprosessen fra innhenting av data til bearbeiding, tolking og presentasjon av resultater.

Studieløpet gir deg muligheten til å delta i det aktive forskningsarbeidet som foregår på Evenstad, og du vil møte dedikerte forskere som forelesere og veiledere.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave som kan skrives som en forskningsoppgave eller en nærings-/innovasjonsoppgave.

Jobbmuligheter

Med Bachelor i utmarksforvaltning er du kvalifisert for arbeid som oppsynsmann eller forvalter av skog og fjellområder. Du kan arbeide med utmarksforvaltning i miljøavdelinger i kommuner, fylker, departement eller for private grunneiere, grunneierorganisasjoner eller i egen næring.

Hvis du ønsker deg en forskerkarriere, kan du gå videre på en masterutdanning og en doktorgrad innen anvendt økologi.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse. 

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Du kan gå videre på en masterutdanning i anvendt økologi ved Høgskolen i Innlandet. For å gå videre på en master i anvendt økologi, må du ha tatt statistikk og vitenskapelig metode i løpet av bachelorstudiet. Hvis du vil ha en administrativ videreutdanning, kan vi anbefale Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet. Du kan også gå videre på en masterutdanning ved andre høgskoler eller universitet i Norge.

Studenthistorier

  • Erlend Furuhovde med hunden sin i skogen ved Evenstad.
    Erlend fikk drømmejobben 4. apr. 2022 14:33

    Helt siden han startet på Evenstad har Erlend Furuhovde jobbet målrettet for å få jobb i Statens Naturoppsyn (SNO). Nå blir drømmen en realitet etter fullført master i anvendt økologi.

  • Portrettfoto av Simon Åsheim.
    45 søkere ville bli fjelloppsyn - Simon fikk jobben 18. juli 2022 09:29

    I sterk konkurranse fikk Evenstad-studenten Simon Åsheim stillingen som fjelloppsyn i Lesja.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med

Bilde av Mona Kristin Sagen
Studieveileder