Bachelor i pedagogikk

Hvis du vil lære mer om læringsprosesser og grunnlaget for læring, er dette bacheloren for deg! Bachelor i pedagogikk er rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Studiestart

Informasjon om studiestart finner du her.

Om utdanningen

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Vi lever i dag i en verden preget av rask utvikling på mange områder. Som aktive mennesker i dagens samfunn møter vi utfordringer som kun for noen år siden var utenkelige. Spørsmålet blir hvordan vi greier å forholde oss til denne utviklingen – og hvordan vi skal forberede oss til morgendagen?

Pedagogikkens løsning på denne utfordringen er å møte morgendagen basert på den lærdom vi gjør oss i dag. Læringsprosesser og grunnlaget for læring er derfor helt sentrale områder i et studium i pedagogikk.

Bachelor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet knytter seg til læring, pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, rådgiving og veiledning, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk.

Jobbmuligheter

En verden som er preget av rask utvikling og endringer gjenspeiles i arbeidslivet, hvor ledere og medarbeidere stadig må løse oppgaver på nye måter. Pedagoger som har kunnskap om læringsprosesser, utvikling og tilrettelegging av opplæring har derfor kompetanse som et samfunn i endring har bruk for. Pedagoger er også viktige bidragsytere i å påvirke samfunnsutviklingen gjennom pedagogisk arbeid både med enkeltindivider og i organisasjoner.

Gjennom bachelor i pedagogikk får du en bred innføring i ulike deler av pedagogikkfaget, som blant annet spesialpedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid, mediepedagogikk, og rådgiving og veiledning. Du oppnår en kompetanse om lærings- og utviklingsprosesser som er relevant for flere yrker både i offentlige og private virksomheter. Eksempler på arbeidsområder:

 • Jobber innen oppvekst- og utdanningssektoren (for eksempel i samarbeid med lærere og barnehagelærere, administrasjon, ledelse, rådgiving og veiledning, SFO)
 • Offentlig forvaltning (NAV, utdanningsforvaltning, saksbehandling)
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Rådgiving og veiledning
 • Medier, kommunikasjon og formidling

Med bachelor i pedagogikk får du ikke undervisningskompetanse i skolen.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om krav til realkompetanse her

Har du tatt et årstudium i pedagogikk kan du søke deg direkte inn på 2.året av bachelorprogrammet gjennom lokalt opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

 

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 41,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 33,8
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

I 4. semester kan du velge emner innen pedagogikk ved en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Du kan blant annet velge: inclusive/special education, early childhood education, primary education, secondary education, fysisk og helse, social med mer.

I utgangspunktet har de engelsk-språklige landene de mest relevante emner i sitt studietilbud, men det finnes også spennende muligheter ved våre europeiske partnere: Masaryk University i Tsjekkia, Rhein-Wall i Tyskland (gender studies) eller VIVES University i Belgia med sitt spennende Social Pedagogical Art & Creativity Exploration program.

Vi har også partnere i Danmark som tilbyr en mer skandinavisk tilnærming, men hvor du beholder den internasjonale komponenten ved å møte studenter fra hele verden i undervisningen.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelorgrad kan du bygge på utdanningen med masterstudier hos oss, for eksempel:

 • Master i pedagogikk
 • Master i spesialpedagogikk
 • Master i tilpasset opplæring
 • Master i folkehelse

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Studenthistorier

 • Portrettfoto Shkendie Hoxha. Etablerte seg på Lillehammer etter fullførte studier 11. apr. 2022 13:24

  Shkendie Hoxha flyttet til Innlandet for å studere bachelor i pedagogikk. Etter fullført grad ble hun værende med relevant jobb.

 • pedagogikk Fem gode grunner til å studere pedagogikk 24. juni 2021 16:20

  Å studere pedagogikk har gjort meg til en bedre person. På hvilken måte og hvorfor du bør vurdere å studere det samme som meg for å bli en bedre utgave av deg selv kan du lese om i mitt siste blogginnlegg.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Hanne Bjertnæs
Studieveileder