Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Ønsker du å jobbe med reiseliv og markedsføring av opplevelser? Studiet lærer deg om utvikling og organisering av nye event, og hvordan du skal tiltrekke turister til ulike arrangement.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Fotturister i fjellheimen på sensommeren. En person nærmest i bildet med fjellklær, går i lyngen med gåstaver. Blå bukse, bruke fjellsko, rød jakke og rød sekk. De andre fotturistene går et stykke langer fram. Været er overskyet. Horisonter i bildet.
Foto: Høgskolen i Innlandet

Om utdanningen

Er du interessert å arbeide med planlegging, utvikling og tilrettelegging for verdifulle opplevelser innen reiseliv? Da kan Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser være noe for deg.

Utdanningen har hovedfokus på utvikling og drift av turismeopplevelser. 

Du får en grundig innføring i fagområder knyttet til arbeidet som ideutvikling, planlegging og drift av en opplevelsesbedrift samt planlegging, organisering og ledelse av arrangementer og events.

Studiet kombinerer innsikt fra opplevelsesproduksjon, prosjektstyring, markedsføring, bedriftsøkonomi og innovasjon/nyskapning. Entreprenørskap er en integrert del av studiet. 

Jobbmuligheter

Etter endt utdanning, er studentene spesielt kvalifisert til å jobbe i :

  • Arrangementer og arrangementsselskaper
  • Aktivitets- og attraksjonsfirmaer
  • Overnattingsbedrifter med egne aktivitets- og arrangementstilbud
  • Museumssektoren
  • Aktivitets- og arrangementsselskaper generelt med arbeidsoppgaver knyttet til prosjekt- og markedsføringsarbeid.
  • Festivalledelse etc.

I tillegg har studentene forutsetninger for å etablere egen bedrift.

Våre studenter har blitt rekruttert til arrangementsbedrifter som Lillehammer Olympiapark og Hafjell Event, markedsmedarbeidere i virksomheter som Pellestova og Alpinco, digitale innholdsprodusenter, arrangementsmedarbeidere, prosjektledere, med mer.

Norsk reiselivsnæring opplever i dag et økt press for å kunne hevde seg i konkurransen med andre reiselivsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Norske reiselivs- og opplevelsesbedrifter er følgelig avhengig av å styrke evnen som tilrettelegger og produsent av individuelle reiselivsopplevelser.

Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser ved Handelshøgskolen Innlandet har som mål å tilføre studentene kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for at reiselivsvirksomheter kan planlegge, utvikle og tilrettelegge for verdifulle opplevelser for sine markeder samtidig som krav til lønnsomhet ivaretas.

Således er Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser i samsvar med regjeringens økte fokus på reiselivet i Norge gjennom den nasjonale reiselivsstrategien hvor visjonen for strategien er ”verdifulle opplevelser”.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

I flere studieemner vil en del av aktivitetene på studiet være knyttet til praktiske problemstillinger. I studieemnet prosjektledelse skal studentene gjennomføre prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere i reiselivsnæringen. 

I emnet "Event management" og "Arrangementsledelse og opplevelsesutvikling", jobber studentene med prosjekter knyttet til ett eller flere arrangementer i regionen. 

Utdanningen vil på denne måten bidra til å utvikle studentenes ferdigheter.  Relevante gjesteforelesere fra næringen bidrar til at undervisningen er dagsaktuell.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling. Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Du kan ta et valgfritt semester i utlandet i 4. semester. Du kan studere hotelledelse (Tyrkia, Kroatia), arrangementsledelse (Nederland), vinstudier (Østerrike, Australia), digital markedsføring (Tyskland) eller spesifikke kulturer (Japan, Peru). Hvis du ønsker andre spesialiseringer, gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Handelshøgskolen Innlandet tilbyr flere aktuelle masterutdanninger innenfor økonomi, ledelse og innovasjon, som for eksempel Master i Innovasjon og Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

I tillegg kvalifiserer utdanningen til å søke om opptak til masterstudier ved andre høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

{{name}}
Studieveileder

{{name}}
Studieprogramansvarlig